Правна защита

Немски (общи) наказателни дела

Адвокат д-р Милушева поема защитата на обвинени по всички форми на престъпления. Нейният професионален подход се отличава с непредубеденост при запознаването с фактите, независимо от правната квалификация и тежестта на обвинението. От адвокат д-р Милушева ще получите точна, отговорна и реална преценка на обвинението, конкретните обстоятелства и различните възможности за изход на делото, които се основават на нейния богат практически опит в областта на наказателното и наказателно-процесуалното право.

Акценти на дейностите в областта на общото наказателно право са в частност следните категории:

  • Кражба, вещно укривателство, измама
  • Телесна повреда, участие в побой
  • Убийство, непредумишлено убийство, палеж, довел до смъртта на хора
  • Търговия с хора, прекарване през граница на незаконни имигранти
  • Незаконното задържане, принуждаване, грабеж, изнудване
  • Фалшифициране на документи, прикриване на документи, фалшификация на технически записи
  • Принуда към сексуални действия, изнасилване, сексуално насилие над деца
  • Корпоративен шпионаж, промяна на данни, компютърен саботаж
  • Обида, клевета, лъжесвидетелство, дадено под клетва, лъжлива клетва

Ангажиментът на адвокат д-р Милушева започва още с поканата за разпит на обвиненото лице или свидетеля (Vorladung) и включва помощ при обиск и конфискация, проверка на наказателни постановления (Strafbefehl) и обвинителни актове (Anklage). Особено място заемат изготвянето на индивидуална стратегия за защита и компетентното представителство в съдебното производство пред районните, окръжните и областните съдилища в Германия. Професионалната ѝ практика включва още възстановително правосъдие, действия срещу отмяна на условна присъда, прекратяване на следствено производство и много други.

Д-р Милушева има значителен опит в наказателното право при престъпления, извършени от непълнолетни лица и работи отлично с младежи под 18-годишна възраст. Своята задача в тази област (Jugendstrafrecht) тя вижда в защита интересите на младите обвинени в тясно сътрудничество с техните родители. Изключително важно е да бъде разбрана много точно перспективата на младежа и възпитателната реакция на неговия родител, за да бъде успешна защитата.

Д-р Милушева разполага със специфичните умения да защити Вашите права в случаи на престъпления, извършени във виртуалното пространство, като например платформата за микро-блог twitter или социалните мрежи (например XING, facebook, LinkedIn, MySpace, StudiVZ, Google+ или wer-kennt-wen).

Повече информация за практиката на адвокат Милушева ще намерите в рубриката "Медиите за нас".

Правна защита