Инфотека

Получих "Strafbefehl" (наказателно постановление):
Какво трябва да направя?

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право


Голяма част от следствените производства биват завършени с издаването на наказателно постановление. В тази статия ще намерите кратък обзор върху същността и последствията на наказателното постановление.

Какво е "Strafbefehl"

Наказателното постановление е равносилно на присъда. Това означава, че получателят е обявен за виновен и че му е наложено посоченото в наказателното постановление наказание. Както при една съдебна присъда, осъждането може да бъде записано във Федералния регистър и при определени обстоятелства да бъде посочено в свидетелството за съдимост. Наложеното наказание може да бъде изпълнено и чрез лишаване от свобода. Друго възможно наказание е разрешителното за шофиране да бъде отнето и да бъде наложена забрана да бъде издадено ново такова.

За разлика от една присъда, наказателното постановление се издава без провеждането на съдебно заседание. Това означава, че един гражданин може да бъде осъден, без дори да е имал възможност да приведе обстоятелства или доказателства в своя полза.

Може ли наказателното постановление да бъде променено

Срещу наказателното постановление може да бъде подадено възражение в срок от две седмици. След внасянето на възражението съдът трябва да провери фактите в рамките на съдебно заседание. Тоест Вие получавате възможност да обясните на съда своята гледна точка и да приведете доказателства за това, че не сте извършил престъплението. Доказателствата и доказателствените средства на прокуратурата също се проверяват в рамките на съдебното заседание. В резултат наказателното производство може да бъде преустановено или засегнатото лице да бъде оправдано.

Напълно е възможно описаните в наказателното постановление факти да отговарят на истината, респ. да могат да бъде доказани. Подаването на възражение води до насрочване на съдебно заседание, призоваване на свидетели и на вещи лица, които да помогнат на съда да разкрие истината. Ако в резултат на проведеното заседание се окаже, че обвиняемият действително е извършил престъплението, в което е обвинен, съдът произнася присъда, която може да бъде и по-тежка в сравнение с наказателното постановление. С помощта на адвокат (вж. по-долу) можете да разберете как могат да бъдат избегнати подобни последствия.

Ако просто не сте съгласен с размера на наложената парична глоба, съществува възможност той да бъде променен без провеждане на съдебно заседание. Намаляването на наказанието може да бъде извършено в писмено производство, за което е необходимо пределите на обжалване да бъдат ограничени.

Какво се случва при бездействие

Ако не предприемете нищо срещу наказателното постановление, то придобива правна сила и не може повече да бъде променено. Това важи дори в случай, че сте невинен или срещу Вас е наложено неадекватно наказание. Според нашия опит много често наложената парична глоба е по-висока от тази, която трябва да бъде определена съгласно закона. Също така се срещат случаи, при които доказателствата на прокуратурата "не издържат" при проверката им от съда. Ако не бъде внесено навреме възражение, отпада възможността наказателното постановление да бъде променено във Ваша полза или изцяло отменено.

Съвет на адвоката

Наказателното постановление е равносилно на съдебна присъда и трябва да бъде приемано на сериозно. Има различни възможности то да бъде променено. Във всеки случай обаче трябва да бъдат проверени материалите по делото, за да се вземе правилно решение дали и доколко си заслужава да се провежда съдебно заседание. Понякога съдебното заседание е свързано само с допълнителни разходи, които с помощта на опитен защитник могат да бъдат избегнати. В практиката много често си заслужава да се направи поне опит за намаляване на паричната глоба. В случай че сте получили наказателно постановление, Ви препоръчваме да потърсите своевременно помощта на адвокат, който ще Ви помогне да решите дали и доколко си заслужава да бъде подадено възражение срещу него.