Правни услуги

Наказателно право на движение по пътищата

При обвинение в извършено престъпление или административно нарушение, свързано с движението по пътищата, можете да разчитате на адв. д-р Милушева. Със сигурна и правилна преценка, тя може да Ви помогне при разрешаване на Вашия правен казус. Консултацията може да се проведе на немски, български, английски или италиански език според Вашите предпочитания.

Предмет на обвинението често представляват следните криминални деяния, извършвани при движение по пътищата:

Получите ли съдебно решение, издадено по молба на прокуратурата, без да е проведено съдебно заседание (Strafbefehl), адвокат д-р Милушева ще Ви консултира за това доколко подаването на възражение би имало успех. Нашият специалист също така може да поеме защитата Ви по време на съдебния процес. В случай, че наказанието може да доведе до налагането на административноправни наказания, санкции и предупредителни глоби, а дори и забраната за шофиране или отнемането на свидетелството за управление на МПС (Fahrverbot oder Entzug der Fahrerlaubnis), адвокат д-р Милушева ще провери шансовете за отмяна или смекчаване на определените санкции. Повече информация по въпроса, как може да бъде отменена наложена забрана за управление на МПС ще намерите в нашата рубрика инфотека.

Не всяко провинение при движението по пътищата има наказателноправни последици. Някои от нарушенията не са въздигнати в престъпления, а представляват административни нарушения. В ежедневната си работа ние се сблъскваме най-често със следните административни нарушения:

  • Нарушения на наредбите за спазване на необходимата дистанция
  • Употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС
  • Спиране на автомобила от движение поради неизправност на превозното средство
  • Неспазване на ограниченията на скоростта
  • Сериозни нарушение (A-Verstöße) и не толкова сериозни нарушения (B-Verstöße) по време на изпитателен срок
  • Преминаване на червен светофар
  • Пресрочване на сроковете за годишен технически преглед и преглед за установяването нивата на отходни газове на автомобила
  • Превозване на опасни стоки
  • Неспазване на правилата за обезопасяване на товара, пренатоварване и др.

При издадено административно-наказателно постановление (Bußgeldbescheid) преценяваме не само приложимите законови предписания, но и възможните последствия за упражняването на професията на нашия клиент. Разходите по съдебното дело също биват взети под внимание. Нашият стремеж е да предоставим на клиентите ни икономически оптимизирани решения и подробна информация за възможните изходи на съдебния процес.

Препоръчва се да се обърнете към нас веднага след настъпилото пътно-транспортно произшествие, направената проверка от пътна полиция или други подобни случаи, за да си осигурите още от самото начало целия спектър на нашите познания и опит.

Правни услуги