Правна защита

Нарушения на правилата за движение по пътищата

При обвинение в извършено престъпление или административно нарушение, свързано с движението по пътищата, можете да разчитате на адв. д-р Милушева и на адв. Димитрова-Филипова. Със сигурна и правилна преценка, ние можем да Ви помогнем при разрешаване на Вашия правен казус. Консултацията може да се проведе на немски, български или английски според Вашите предпочитания.

Предмет на обвинението често представляват следните криминални деяния, извършвани при движение по пътищата:

Получите ли съдебно решение, издадено по молба на прокуратурата, без да е проведено съдебно заседание (Strafbefehl), адв. д-р Милушева или адв. Димитрова-Филипова ще Ви консултират за това доколко подаването на възражение би имало успех. Адвокат от нашата кантора може да поеме защитата Ви по време на съдебния процес. В случай, че наказанието може да доведе до налагането на административноправни наказания, санкции и предупредителни глоби, а дори и забраната за шофиране или отнемането на свидетелството за управление на МПС (Fahrverbot oder Entzug der Fahrerlaubnis), адвокатът ще провери шансовете за отмяна или смекчаване на определените санкции. Повече информация по въпроса, как може да бъде отменена наложена забрана за управление на МПС ще намерите в рубрика инфотека.

Не всяко провинение при движението по пътищата има наказателноправни последици. Някои от нарушенията не са въздигнати в престъпления, а представляват административни нарушения. В ежедневната си работа ние се сблъскваме най-често със следните административни нарушения:

 • Нарушения на наредбите за спазване на необходимата дистанция
 • Употреба на алкохол и наркотични вещества при управление на МПС
 • Спиране на автомобила от движение поради неизправност на превозното средство
 • Неспазване на ограниченията на скоростта
 • Сериозни нарушения (A-Verstöße) и не толкова сериозни нарушения (B-Verstöße) по време на изпитателен срок
 • Преминаване на червен светофар
 • Пресрочване на сроковете за годишен технически преглед и преглед за установяването нивата на отходни газове на автомобила
 • Превозване на опасни стоки
 • Неспазване на правилата за обезопасяване на товара, пренатоварване и др.

При издадено административно-наказателно постановление (Bußgeldbescheid) преценяваме не само приложимите законови предписания, но и възможните последствия за упражняването на професията на нашия клиент. Разходите по съдебното дело също биват взети под внимание. Нашият стремеж е да предоставим на клиентите ни икономически оптимизирани решения и подробна информация за възможните изходи на съдебния процес.

Нарушения на правилата за транспорт и спедиция

Транспортното и спедиторско право представлява изключително специфична материя, която изисква специални юридически познания. В днешно време извършването на транспортна и/или спедиторска дейност е свързано с редовното преминаване на междудържавните граници. При извършването на трансгранични транспорти трябва да бъдат съблюдавани както националните законови разпоредби, така и поредица от европейски норми и международни спогодби. Адвокатите в нашата кантора се интензивно с транспортно и спедиторско право и разполагат с необходимите професионални познания, за да намерят оптимално разрешение на Вашите проблеми. Като специализиран кантора в областта на наказателното право, ние поемаме преди всичко случаи от областите на наказателното и административно-наказателното право. Особен акцент в дейността ѝ представляват казуси от областта на транспортно право с трансгранични елементи.

Полицейските органи и Федералната служба за товарен транспорт (Bundesamt für Güteverkehr) извършват редовно проверки на теритoрията на цяла Германия, независимо дали е налице конкретно подозрение или не. Непознаването на правилата може да доведе до нарушения и до начисляването на значителни по размер глоби. Адвокат от нашата кантора ще Ви консултира за необходимото оборудване на съответните превозни средства, за необходимите документи, за периодите на шофиране и задължителните почивки и др. В случай на издадени административно-наказателни постановления (Bußgeldbescheid) или при административни нарушения, адвокатът проучва правния казус и на тази основа предлага компетентна консултация за шансовете на едно евентуално обжалване. Ние можем да Ви съдействаме веднага след извършена проверка, установено нарушение или в рамките на изслушването. Също така се ангажираме със спазването на сроковете за обжалването срещу административния акт и с цялостното представителство пред съответните съдебни институции.

Следните правни казуси са част от ежедневната ни работа:

 • Нарушение на митнически разпоредби
 • Конфискуване и запориране на транспортиран товар
 • Данъчни нарушения при внос/транзит на стоки
 • Нарушения на Закона за персонала на транспортните фирми (FPersG) и Регламента за персонала на транспортните фирми (FPersV)
  • Невъвеждане на фирмената карта
  • Прекрачване на сроковете за сваляне на данните от тахографа
  • Ненавременно сваляне на данните от шофьорската карта
 • Нарушения на предписанията за натоварване и обезопасяване на товара
 • Заповед за държане на товара и/или превозното средство (Sicherstellung/Beschlagnahme)
 • Забрана на по-нататъшно пътуване (Untersagung der Weiterfahrt) и др.

Реномирани транспортни фирми ни доверяват обработването на своите казуси, касаещи територията на Република Германия и се възползват от бързото ни обслужване на казуси от областта на транспортното право. Стремежът ни е, всички транспортни фирми, които се допитват до нас, да получават първоначално мнение и препоръки в рамките на 24 часа от предоставянето на съответните документи. След като поемем Вашето представителство за конкретния случай, ще Ви осигурим конкретно лице за контакт от нашата кантора, което ще отговаря за Вашия случай и ще Ви дава информация в кратки срокове както по имейл, така и по телефона при възникнали въпроси от Ваша страна относно развитието на случая.

Препоръчва се да се обърнете към нас веднага след настъпилото пътно-транспортно произшествие, направената проверка от пътна полиция или други подобни случаи, за да си осигурите още от самото начало целия спектър на нашите познания и опит.

Правна защита