Правни услуги

Право на движението по пътищата

Правото на движението по пътищата съчетава аспекти от гражданското, наказателното и административно-наказателното право. Виновното предизвикване на пътно-транспортно произшествие може да доведе до гражданскоправни, наказателноправни или административно-наказателноправни последици.

Ликвидирането на материалните щети на участващите превозни средства (обезщетение за претърпени загуби и пропуснати ползи, възстановяване и поемане на разходите за ремонт от застрахователя, обезщетение за обезценяването на автомобила и др.), както и материалните щети на пострадалите лица (пропуснато възнаграждение, пенсионни загуби, разходи за домашна помощ или грижи) са обект на гражданското право. Стигне ли се до смъртта на някой от участниците в пътно-транспортното произшествие, се поставят въпроси за обезщетение поради загубените претенции за издръжка. При определени обстоятелства пострадалите имат право на обезщетение за понесените неимуществени щети, т.н. «Schmerzensgeld».

Ако към Вас са насочени неправомерни претенции във връзка с пътно-транспортно произшествие, можете да разчитате на адв. Милушева.

При наказателноправни и административно-наказателноправни въпроси, касаещи движението по пътищата, можете да се доверите на адвокат Милушева, която благодарение на своята сигурна правна преценка ще Ви помогне във всяка една ситуация.

В случай че получите наказателно постановление «Strafbefehl», може да се обърнете към адвокат Милушева, която благодарение на богатия си опит ще Ви консултира относно изгледите за успех на възражението, т. н. «Einspruch». Тя би могла да Ви съдейства да се отменят или намалят наложените в постановлението парични глоби.

Адвокат Милушева би могла да Ви съдейства да се избегне забрана за управление или отнемане на разрешително за управление на МПС. Ако вече се е стигнало до една от тези санкции, тя ще Ви помогне да получите отново шофьорската си книжка.

Препоръчва се да се обърнете към нас веднага след настъпилото пътно-транспортно произшествие, направената проверка от пътна полиция или други подобни случаи, за да си осигурите още от самото начало целия спектър на нашите познания и опит.

Правни услуги