Правна защита

Наказателни дела в областите кибер пространство и интернет

Защитата в областта на т.нар. компютърни престъпления е едно от най-големите юридически предизвикателства, но същевременно е и една от най-вълнуващите ни задачи. Нашата адвокатска кантора сякаш е създадена за такива дела: ние подкрепяме дигитализацията, отворени сме към иновациите и сме щастливи, когато имаме възможност да демонстрираме нашите гъвкавост и креативност. В областта на наказателната защита при обвинения в киберпрестъпления адвокатът не може да разчита само на материала, преподаван в университетите. За да може успешно да се противопостави на хипотезата на обвинението, адвокатът на защитата трябва да разбира виртуалната реалност и ИТ технологиите. Адвокат д-р Милушева разполага със значителен опит в защитата по наказателни дела, свързани с киберпространството и интернет, като този е опит е събиран на територията на цяла Германия. Като професионалист от кариерата, д-р Милушева обаче знае границите на своя правен опит и се консултира с ИТ експерти, които могат да обяснят работата на конкретните технически процеси по специфичен за тази сфера начин. Повечето въпроси могат да бъдат решени с помощта на опитни ИТ специалисти от екипа на кантората. Ако е необходимо обаче, ние можем да се консултираме с външни ИТ експерти и/или да проведем собствени разследвания и проучвания.

В нашата международно ориентирана адвокатска кантора телефонните консултации и телефоните разговори със съществуващи и нови клиенти са обичайна практика. Независимо от това къде се намирате, ако разберете, че срещу Вас е инициирано предварителното разследване, ние с удоволствие ще организираме за Вас аудио-/видеоконференция, в рамките на която адв. д-р Милушева лично да отговори на въпросите Ви.

В киберпространството (cyberspace) се прилагат същите наказателни закони, които се прилагат и в други области. Благодарение на виртуализацията и глобалните мрежи могат да бъдат извършени нарушения по целия свят независимо от физическото мястото, на което се намира деятелят. Тази физическа необвързаност неминуемо поражда въпроси относно приложимата правна система. С преместването на много дейности в киберпространството се прехвърлят и границите на допустимото и проявите на наказуеми деяния. Киберпрестъпленията по дефиниция включват всички престъпления, които са насочени срещу интернет, бази данни, системи за информационни технологии или данните, съхранявани в тях (компрометиране на данни, хакерство, DDoS атаки и др.) Киберпрестъпленията в по-широк смисъл се отнасят до престъпления, при които информационните и комуникационните технологии се използват за планиране, подготовка и изпълнение на традиционни престъпления, като например измами, детска порнография, онлайн груминг или кибертормоз.

Сферата на киберпрестъпността непрекъснато се разширява и ни изправя пред нови предизвикателства. Досега сме натрупали практически опит в защитата срещу следните обвинения:

 • Измами чрез инвестиционни платформи за криптовалути, бинарни опции, договори за разлика и други финансови инструменти (чрез брокери, търговци, агенти в кол центрове и др.)
 • Създаване на престъпни организации съгласно § 129 StGB (германски наказателен кодекс)
 • Неправомерно придобиване на моторни превозни средства съгласно § 263a StGB
 • Кредитна измама съгласно § 263a StGB
 • Измама чрез незаконно получени данни от банкови карти съгласно § 263a StGB
 • Измама с кредит за услуги съгласно § 263а StGB
 • Измами с фактури в сектора на здравеопазването съгласно § 263а StGB
 • Измама с банкови преводи съгласно § 263a StGB
 • Фалшифициране на данни, свързани с доказателства, и измама в правни сделки при обработката на данни съгласно членове 269 и 270 от StGB
 • Притежаване, разпространение и продажба на материали, съдържащи детска порнография
 • Шпиониране и прихващане на данни съгласно §§ 202а, 202б от StGB

В областта на компютърните престъпления правните казуси с трансграничен характер са част от ежедневната ни работа. Образно казано, международната ориентация на нашата кантора ни позволява ежедневно да преминаваме (мислено) границите на Германия. Д-р Милушева e защитила докторска степен в областта на европейското наказателно право и е запозната с темата за европейската заповед за арест и европейската заповед за разследване. Тези мерки често се предприемат от право прилагащите органи в областта на компютърните престъпления.

Някои престъпления в областта на компютърна престъпност се разпространяват в цялата немскоезична област. В определени случаи наказателните обвинения се подават от различни места в Германия, като разследванията също се водят в много различни географски точки. За да могат да се справят с предизвикателствата на този специфичен вид престъпления, много провинции са създали т.нар. централни служби за киберпрестъпност. Централните служби отговарят, освен за всичко останало, и за наказателното преследване на престъпления от общ характер, при които интернет е бил използван като средство за извършване на такива престъпления. В такива случаи се изисква висока степен на техническо доказване особено ако производството е от голяма важност, отличава се с особена трудност и/или е със специфичен обхват. Благодарение на нашите колеги и партньори за сътрудничество можем да предложим на клиентите си интензивна правна защита на място дори ако досъдебното задържане се извършва далеч от нашия офис.

Независимо къде се намирате по света, при нас ще намерите мотивиран екип от юристи и ИТ експерти, които със знания, умения и опит ще Ви подкрепят в трудните моменти.

Правна защита