Профил

Петер Алике
Адвокат (В Германия)

Петер Алике


Петер Алике е част от екипа на кантората от април 2018 год. и се занимава с гражданско-правните и административно-правните аспекти на комплексни наказателни производства. На него биват поверени дела за обезщетение на пострадалите в пътнотранспортни произшествия и жертвите на криминални престъпления. Адвокат Алике поема извънсъдебното и съдебното представителство на нашите клиенти в областта на договорното право, правото на обезщетение, наемното право и други гражданско правни дисциплини. Той познава актуалната съдебна практика по гражданско право и притежава забележителни умения във воденето на преговори със застрахователни компании и държавни институции.Професионален опит

От юни 2019: Адвокат на свободна практика в адвокатска кантора "Д-р Милушева"

Май 2019: Юридически сътрудник в адвокатска кантора "Д-р Милушева"

Април 2018 – април 2019: Стаж в адвокатска кантора "Д-р Милушева" с акцент върху гражданско-правни и административно-правни аспекти в наказателни дела

Декември 2017 – март 2018: Държавен стаж по административно право в общинската служба Щарнберг

Септември 2017 – ноември 2017: Държавен стаж по наказателно право в Прокуратура Мюнхен I

Април 2017 – август 2017: Държавен стаж по гражданско право в Окръжен съд Мюнхен I

Ноември 2016 – декември 2017: научен сътрудник в кантора "Келер Менц", Мюнхен

Образование и квалификация

Април 2019: : Втори държавен изпит по право в Бавария

Април 2017 – април 2019: Държавен стаж на територията на Oбластен съд Мюнхен

Януари 2017: Първи държавен изпит по право в Бавария

2010 – 2016: Следване в университета "Лудвиг Максимилиан" в Мюнхен, специалност "Право"

2010: Матура в гимназия "Михаели", Мюнхен