Защита на данните

За нас Вашето доверие е от изключителна важност, поради което ние боравим с Вашите лични данни изключително внимателно. Нашата кантора съхранява надеждно Вашите лични и служебни тайни. Служейки си с определени технически средства, ние се стремим да ограничим, доколкото е възможно, събирането, съхраняването и предаването на информация. В следващите редове ще научите повече за вида и целите на обработването на личните Ви данни, както и за Вашите права.


Име и данни за контакт на лицето, отговорно за обработването на личните Ви данни, както и на служителя, съхраняващ данните.


Настоящата информация за съхраняване на данните важи за обработване от:
Отговорно лице: Д-р Мария Милушева
Електронна поща:
Грасерщрасе 10
гр. Мюнхен, п.к. 80339
Телефон: +49 (0) 89 23 74 73 01
Факс: +49 (0) 89 23 74 73 03
Със служителя, отговорен за съхраняването на данните в кантора д-р Милушева, може да се свържете на горепосочените данни за контакт или на следния адрес на електронна поща:


Събиране и съхранение на лични данни


Страницата на адвокатската кантора може да бъде посещавана и без да споделяте лични данни. Когато посетите страницата www.bg-anwalt.de, автоматично биват изпратени данни от браузъра, който използвате на Вашето устройство, към сървъра на нашата страница. Тези данни се съхраняват временно в т.нар. „Логфайл“. Следните данни биват записани и съхранявани до автоматичното им изтриване:


 • IP-адрес на компютъра, от който идва запитването
 • дата и час на посещението на страницата
 • име и точен адрес на уеб страницата, която е посетена
 • страницата, чрез която е осъществен достъпът (референтен унифициран указател на ресурс /Referrer-URL)
 • използваният браузър и евентуално операционната система както и името на Вашия доставчик на достъп

Така описаните данни биват обработени от нас за следните цели:


 • осигуряване на безпроблемно свързване с нашата страница
 • удобното използване на интернет страницата
 • оценка на системната сигурност и стабилност както и
 • за други административни цели

Правното основание за обработването на данните е дефинирано в чл. 6, параграф 1, ал. 1, б. f) от ОРЗЛД. Нашият оправдан интерес произтича от горе изброените цели за събирането на данни. По никакъв повод събирането на данните от нас не е с цел правенето на изводи за Вашата личност. Освен това при посещение на нашата страница ние използваме бисквитки. По-подробна информация за това може да получите от текстовете по-долу.


Нови запитвания и кореспонденция


На тази страница ще намерите данните за контакт с кантората. С нас може да се вържете по телефон, факс, поща или по електронна поща. Установяването на контакт се случва най-често с цел влизането в нови мандатни отношения или в рамките на вече установени такива.


 • Контакт с кантората по телефон или факс
  При обаждане по телефон или изпращането на факс, в зависимост от настройките на Вашия телефон, на нас ни се предоставя Вашият телефонен номер, който бива запазен заедно с датата и часа на обаждането във вътрешната ни телефонна система. Ако оставяте съобщение на гласовата поща, то същото бива записано и съхранено в телефонната ни система.

 • Контакт по пощата
  Ако установите контакт с нас чрез писмо, следните данни биват събрани и съхранени чрез софтуера, използван от нашата кантора:
  • Титла, фамилно име, собствено име
  • Адрес за кореспонденция
  • Всякакви други доброволно предоставени от Вас данни.

 • Контакт по електронна поща
  Ако установите контакт с нас чрез електронната поща, следните данни биват събрани и съхранени от нас:
  • адрес на електронна поща
  • текстът, предаден по електронен път
  • всякакви други доброволно предоставени от Вас данни.

Правното основание за обработването на данните, когато става дума за възлагането на мандат или за обработването на вече съществуващо мандатно правоотношение, е чл. 6, параграф 1, б. b) и c) от ОРЗЛД. В случай че ни предоставите лични данни по специална категория (например, наказателни присъди) според чл. 10 на ОРЗЛД, то тогава правното основание за тяхното обработване са чл. 6, п. 48, б. b), чл. 9, п. 2 и п. 3 от ОРЗЛД, свързани с § 3 от Наредбата за Федералните Адвокати и чл. 48 от Хартата за основни права в Европейския Съюз.


Ако съхранението на данните вече не е необходимо, то всякакви данни, събрани в гореспоменатия контекст, ще бъдат заличени. Ако за нас е налично задължение за съхранение на данните, то обработването на данните ще бъде ограничено само до тази цел. Правното основание е чл. 6, п. 1, б. c) от ОРЗЛД.


Препредаване на данни


Предаване на личните Ви данни на трети страни за цели, различни от гореспоменатите, няма да бъде извършвано. Предоставяме личните Ви данни на трети страни единствено в следните случаи:


 • ако според чл. 6, п. 1, ал. 1, б. а) от ОРЗЛД сте дали изричното си съгласие за това,
 • ако препредаването на данните е наложително според чл. 6, п. 1, ал. 1 б. f от ОРЗЛД за предявяването, упражняването и защитата на правни претенции и не съществува причина да се предполага, че имате особен защитим интерес за непредаването на Вашите данни.
 • В случай че за препредаването има законово задължение според чл. 6, п. 1, ал. 1, б. c) както и
 • ако това е законово допустимо и според чл. 6, п. 1, ал. 1, б. b) е задължително за установяването на договорни отношения с Вас.

Бисквитки


Нашата страница използва бисквитки. В този случай става дума за малки файлове, които Вашият браузър създава автоматично и които се съхраняват на Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон или подобни) всеки път, когато посетите нашата страница. Бисквитките не увреждат компютъра Ви и също така не заразяват устройството Ви с вируси, троянци или друг вид вреден софтуер. В бисквитката се запазват данни, които се създават в съответствие със специфичния уред, използван при операцията. Това обаче не означава, че ние получаваме непосредствена информация за Вашата идентичност. Използването на бисквитки служи от една страна за това, да направим достъпа на нашите предложения по-приятно за Вас. Така например, ние използваме т.нар. сесийни бисквитки, за да можем да установим кои подстраници от нашата страница сте посетили. След като напуснете страницата ни, същите ще бъдат автоматично изтрити. Освен това, с цел подобряване на достъпността на нашите онлайн услуги, ние използваме временни бисквитки, които се съхраняват само за известен период от време на Вашето устройство. Ако посетите нашата страница повторно, за да се възползвате от нашите услуги, страницата ще идентифицира Вас като потребител, който се връща на нашата страница и ще разпознае данните и настройките, които сте въвели при предишното си посещение. Това се прави с цел да Ви улесним, тъй като не трябва да въвеждате отново вече подадената информация. От друга страна, ние използваме бисквитки, за да можем да съберем статистически данни за посещаемостта на страницата и за да можем да оценим доколко можем да оптимизираме услугите, които Ви предоставяме. Тези бисквитки ни помагат, при повторно посещение на страницата ни да разпознаем Вас като потребител, който отново посещава нашия адрес. Тези бисквитки биват заличени след определен период от време. Данните, обработени за целите на бисквитките, се използват за упоменатите цели, за защитата на оправдани интереси от наша страна, както и от страна на трети лица, и тяхното съхраняване е необходимо според чл. 6, п. 1, ал. 1, б. f) ОРЗЛД. Повечето браузъри приемат бисквитките автоматично. Вие обаче може да конфигурирате Вашия браузър така, че бисквитките да не бъдат съхранявани на Вашия компютър или винаги да получавате известие преди нова бисквитка да бъде създадена. Но цялостната деактивация на бисквитки може да доведе до загубата Ви на достъп до пълните функции на нашата уеб страница.


Гугъл Анализ


Вземайки под внимание съхранението на Вашите лични данни, ние се отказваме от услугите за анализа на интернет пространството, предлагани от Google Inc.

На тази уеб страница не се използват следящи бисквитки (tracking cookies) за прехвърляне на информация към аналитични инструменти (като например “гугъл анализ”).


Социални медии


На тази страница не се използват инструменти на социални медии. На страницата са имплементирани бутони за връзка със социални медии, които, ако натиснете, ще генерират прости html-линкове. За разлика от други много разпространени инструменти на социални медии, на тази страница, при зареждането и без да сте натиснали някой от бутоните на социалните медии, не се препращат данни към операторите на платформите на социалните медии. Чак когато кликнете съответния бутон на социалната медия, Вашият браузър ще направи връзка със съответния оператор на платформата на социалната медия. Ние не можем да упражним какъвто и да било контрол върху оператора на платформите на социалните медии или върху данните, които те изискват при активиране на бутона “споделяне”. Данните, които биват предоставени, са уеб адресът на посетената страница, както и Вашият IP-адрес и/или някаква друга информация, необходима за идентификация. Интернет платформата XING не изисква предоставянето на лични данни или на IP-адреси. Моля, обърнете внимание на това, че предоставящият платформата на съответната интернет страница може да свърже посещението Ви със създадения там потребителски профил, ако при кликването на бутона на социалната медия се окаже, че сте регистрирани в съответната социална медия. Повече информация за целта и обема на събираните данни от оператора на съответната платформа, както и данни за по-нататъшната обработка на данните и за Вашите права в това отношение може да получите от информацията, която публикува по тази тема съответната компания.


Права на засегнатите:


Вие имате следните права:

 • Според чл. 15 на ОРЗЛД имате право да изискате информация за обработваните от нас Ваши лични данни. По-специално, можете да изискате информация за целите на обработването, категорията на личните данни, категориите на получателите, пред които Вашите данни ще бъдат представяни или са били представени, планувания период на съхранение, дали съществува правото на поправка, заличаване, ограничаване на обработването или възражение, дали е налично правото за подаване на оплакване, за произхода на Вашите данни, ако същите не са били събрани от нас, както и за съществуването на възможност за електронно решение включително и профайлинг, а също в определени случаи може да изискате детайлна информация за спецификите на тези процеси;
 • Според чл. 16 на ОРЗЛД може да изискате незабавната поправка на неверни данни или допълването на Вашите лични данни, съхранявани при нас;
 • Според чл. 17 на ОРЗЛД може да изискате заличаването на съхраняваните при нас лични данни, в случай че обработването на данните не противоречи на правото на свободно изразяване на лично мнение и информиране, за изпълнението на правно задължение, заличаването не пречи на съблюдаването на публични интереси или данните не се използват за упражняването или защитата на правни претенции;
 • Според чл. 18 на ОРЗЛД можете да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако Вие оспорвате коректността на данните, ако обработването противоречи на правните норми, но Вие отказвате тяхното заличаване и на нас същите не са необходими, ако същите обаче са Ви необходими за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции или ако сте подали възражение според чл. 21 на ОРЗЛД;
 • Според чл. 20 на ОРЗЛД имате право да получите данните, които сте ни предоставили в един добре структуриран, стандартен и годен за машинно разчитане формат или да изискате предаването им на друго отговорно лице;
 • Според чл. 7, п. 3 на ОРЗЛД имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване по всяко време. Това ще доведе до прекратяване на обработването на данни от наша страна за в бъдеще както и
 • Според чл. 77 на ОРЗЛД имате право да се оплачете пред контролираща институция. По правило Вие може да се обърнете към контролираща институция според адреса Ви по местожителство, по месторабота или според адреса на нашата кантора.

Право на възражение


Ако Вашите данни се обработват въз основа на оправдан интерес според чл. 6, п. 1, ал. 1, б. f), имате право според чл. 21 на ОРЗЛД да подадете възражение срещу обработването, ако съществуват причини, които произтичат от Вашата специфична ситуация или ако възражението Ви се отнася до случай на директен маркетинг. В последния случай имате генерално право на възражение, което ще бъде прието от нас без да е необходимо да назовавате някаква специална ситуация. Ако искате да се възползвате от Вашето право на възражение или искане за оттегляне на съгласие, достатъчно е да изпратите съобщение на


Сигурност на данните


При посещение на нашия уебсайт ние използваме широко разпространения метод SSL (Secure Socket Layer) или TLS (Transport Layer Security), допълнен със съответното най-високо ниво на закодиране, поддържан от използвания от Вас браузър. В най-общия случай става въпрос за 256-битово кодиране. Ако Вашият браузър не поддържа 256-битово кодиране, ние използваме вместо него 128 битовата v3-технология. Ако някоя от подстраниците на нашето онлайн представяне бива предадена в закодирана форма, то Вие ще разберете това от заключените символи “ключ” или “катинар” в долното поле за статуса на Вашия браузър. Между другото, ние използваме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да можем да защитим Вашите данни от случайни или преднамерени опити за манипулации, от частични или цялостни загуби, разрушаване или от неразрешения достъп на трети страни. Мерките за сигурност, които взимаме, биват регулярно осъвременени съобразно с техническия напредък.


Гугъл карти


Тази страница използва услугите на Гугъл карти чрез един автоматичен позиционен индикатор (API). Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ е компанията, предлагаща тази функция. За използването на Гугъл карти е необходимо да се запази Вашият IP-адрес. Обичайно тези данни биват препратени към сървър на Гугъл в САЩ. Кантора Д-р Милушева не може да упражни никакъв контрол върху това препращане. Използването на Гугъл карти е с цел по-добро представяне на нашите онлайн услуги и в интерес на по-лесно намиране на местоположението на нашата кантора. Това представлява оправдан интерес според чл. 6, п. 1, б. f) от ОРЗЛД. Повече информация за начина, по който Гугъл обработва личните данни, можете да намерите в декларацията за защита на личните данни в Гугъл: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Гугъл Уеб Шрифтове


За изобразяването на шрифтовете на тази страница се използват т.нар. уеб шрифтове, които се предоставят от Гугъл. При отварянето на определена страница браузърът зарежда необходимите шрифтове в кеш паметта си, за да може правилно да изобрази текстовете и различните видове шрифтове. За тази цел е необходимо свързването с външен сървър на Гугъл, който се намира в чужбина. В хода на този процес Гугъл бива уведомен при отварянето на нашата страница за Вашия IP-адрес. Ако Вашият браузър не поддържа тази функционалност, то тогава ще бъде използван стандартен шрифт от Вашия компютър за визуализиране на страницата. Повече информация относно правните указания, свързани със защитата на личните данни, може да намерите на страниците на Гугъл.


Версия на настоящата декларация за защита на данните


Настоящата декларация за защита на личните данни е актуална версия от май 2018. Може да се наложи промяна на настоящата декларация за защита на личните данни поради ъпгрейд на нашата страница и подобряване на нашите услуги или заради промяна в законовите или институционалните изисквания. Актуалната версия на декларацията за защита на личните данни може да намерите и разпечатате по всяко време на следния адрес: https://www.bg-anwalt.de/bg/privacy.html.