Правна защита

Икономически и данъчни наказателни дела

В областта на икономическото и данъчно наказателно право от нас може да очаквате отлично познаване на правните норми, усет за изискванията и спецификите на бизнеса и търговията и абсолютна дискретност. Д-р Милушева е специалист по наказателно право и освен това е сертифициран защитник по икономическо наказателно право. Титлата „Сертифициран защитник по икономическо наказателно право“ е присъдена на адвокат д-р Милушева през януари 2020г. с решение на съвета на директорите на немския Съюз на защитниците по наказателно право. Сертифицирането е извършено въз основа на доказани специализирани познания и практичен опит в защитата срещу обвинения в икономически престъпления. Ние изготвяме процесуалната стратегия за защита в тясно сътрудничество със собственика на съответната фирма. В случай че се поставят въпроси от правните системи на други държави (България, Австрия, Швейцария или Лихтенщайн), можем да разчитаме на оценката на нашите партньори в съответната държава. При комплексни случаи действаме съвместно със специалисти по трудово, търговско или семейно право.

В нашата международно ориентирана кантора се провеждат ежедневно виртуални срещи и разговори с нови и настоящи клиенти, намиращи се по всички точки на света. По Ваше желание можем да организираме провеждане на аудио-/видеоконференция, в рамките на която д-р Милушева лично да отговори на актуалните Ви въпроси, свързани с наказателното производство, независимо от Вашето местонахождение.

В практиката на този раздел от наказателното право ние се сблъскваме често със обвинения в следните престъпления:

 • Укриване на данъци (Steuerhinterziehung), прикриване на данъчни задължения, данъчна измама
 • Непокриване или прикриване на вноските на работниците към социалното осигуряване (266 b StGB)
 • Измама със субсидии, § 264 StGB
 • Умишлено забавяне на регистрирането на несъстоятелност на търговско дружество (§ 15a InsO) или на фалит (§ 283 StGB)
 • Пране на пари и укриване на незаконосъобразно придобити финансови активи
 • Неправилно деклариране (§§ 331 ff. HGB)
 • Кредитна измама (§ 265 b StGB)
 • Корупция (§ 299 StGB)
 • Облагодетелстване (§§ 331, 333 StGB)
 • Злоупотреба със защитени наименования (§ 143 MarkG)

Икономическите интереси на нашите клиенти винаги се вземат предвид при разработването и прилагането на стратегията за защита. При въпроси от областта на данъчното право и счетоводството си позволяваме да се допитаме до компетентни данъчни съветници и счетоводители.

Като компенсации заради ограничителни мерки, свързани с овладяване на пандемията Covid-19 биват отпускани финансови помощи за малки, средно големи и големи предприятия, както и за представителите на висококвалифицираните професии (Freiberufler). Получаването на субсидии бива предхождано от подаване на заявления в опростени, небюрократични процедури, което от своя страна предразполага към допускане на грешки. В повечето случаи субсидиите се отпускат под условие, че облагодетелстваните лица информират съответната служба за настъпили промени респ. подобряване на финансовото им положение. В много провинции са заведени наказателни производства заради злоупотреба с отпуснати финансови помощи. Нашата кантора е разполага с опит в защитата срещу обвинения за измама със субсидии. Д-р Милушева следи редовно съдебната практика и поема защитата на избрани клиенти.

Следните случаи на забрани и ограничения в областта на защитата на данните могат да бъдат разглеждани, преследвани и наказвани като нарушения на реда или престъпления:

 • Неразрешено събиране на лични данни против волята на засегнатия/ите,
 • Неправомерно предаване на данни, които не са общодостъпни, на трети страни,
 • Придобиването на данни чрез измамни методи,
 • Използването на лични данни с цел реклама без съгласието на засегнатите,
 • Нарушаване на задължението за информиране при знание за незаконно събиране на данни и т.н.

Наказателна присъда в областта на икономическото и данъчно право може да има разрушителни финансови последствия за обвиняемия. Поради тази причина ние още при първата ни консултация обсъждаме с нашите клиенти мерките, които има опасност да бъдат взети от съда и прокуратурата за усвояването на инкриминирани активи. Такива мерки са събирането на продукти и средства, свързани с извършеното престъпление (Einziehung von Tatprodukten und –mitteln), както и обезщетение за нанесени щети (Wertersatz). Освен това съдействаме в процедурите по освобождаване от запор на банкови сметки, връщане на конфискувани компютри, лаптопи, мобилни устройства и др.

При нас не само правните, но и финансовите Ви интереси са в сигурни ръце. Доверете се на нашия дългогодишен опит и специализирани познания в областта на икономическото и данъчното наказателно право.

Правна защита