Правни услуги

Икономическо и данъчно наказателно право

В областта на икономическото и данъчно наказателно право от нас може да очаквате отлично познаване на правните норми, усет за изискванията и спецификите на бизнеса и търговията и абсолютна дискретност. Д-р Милушева изготвя процесуалната стратегия в тясно сътрудничество със собственика на съответната фирма. В случай че се поставят въпроси от правните системи на други държави (България, Италия, Австрия, Швейцария или Лихтенщайн), можем да разчитаме на оценката на нашите партньори в съответната държава. При комплексни случаи действаме съвместно със специалисти по трудово, търговско или семейно право.

В практиката на този раздел от наказателното право ние се сблъскваме често със обвинения в следните престъпления:

 • Укриване на данъци (Steuerhinterziehung), прикриване на данъчни задължения, данъчна измама
 • Непокриване или прикриване на вноските на работниците към социалното осигуряване (266 b StGB)
 • Умишлено забавяне на регистрирането на несъстоятелност на търговско дружество (§ 15a InsO) или на фалит (§ 283 StGB)
 • Пране на пари и укриване на незаконосъобразно придобити финансови активи
 • Неправилно деклариране (§§ 331 ff. HGB)
 • Кредитна измама (§ 265 b StGB)
 • Корупция (§ 299 StGB)
 • Облагодетелстване (§§ 331, 333 StGB)
 • Злоупотреба със защитени наименования (§ 143 MarkG)

Икономическите интереси на нашите клиенти винаги се вземат предвид при разработването и прилагането на стратегията за защита. При въпроси от областта на данъчното право и счетоводството си позволяваме да се допитаме до компетентни данъчни съветници и счетоводители.

Киберпрестъпленията също не са непозната територия за нас. Терминът се прилага за обозначаването на престъпления, които са насочени срещу интернет, информационни мрежи, информационно-технологични системи или съхраняваните и обработвани в тях данни или които са използвани за извършването на престъпления. Д-р Милушева поема защитата в случай на повдигнато обвинение за шпиониране или незакономерно придобиване на данни, както и в случаи на компютърен саботаж. В областта на компютърните престъпения ние се възползваме от помощта на опитни IT-специaлисти, с които нашата кантора си сътрудничи от години.

Следните случаи на забрани и ограничения в областта на защитата на данните могат да бъдат разглеждани, преследвани и наказвани като нарушения на реда или престъпления:

 • Неразрешено събиране на лични данни против волята на засегнатия/ите,
 • Неправомерно предаване на данни, които не са общодостъпни, на трети страни,
 • Придобиването на данни чрез измамни методи,
 • Използването на лични данни с цел реклама без съгласието на засегнатите,
 • Нарушаване на задължението за информиране при знание за незаконно събиране на данни и т.н.

Наказателна присъда в областта на икономическото и данъчно право може да има разрушителни финансови последствия за обвиняемия. Поради тази причина ние още при първата ни консултация обсъждаме с нашите клиенти мерките, които има опасност да бъдат взети от съда и прокуратурата за усвояването на инкриминирани активи. Такива мерки са събирането на продукти и средства, свързани с извършеното престъпление (Einziehung von Tatprodukten und –mitteln), както и обезщетение за нанесени щети (Wertersatz).

При нас не само правните, но и финансовите Ви интереси са в сигурни ръце. Доверете се на нашия дългогодишен опит и специализирани познания в областта на икономическото и данъчното наказателно право.

Правни услуги