Правни услуги

Икономическо и данъчно наказателно право

Адвокат д-р Милушева е сертифициран защитник по икономическо наказателно право. Титлата „Сертифициран защитник по наказателно право“ е връчена на д-р Милушева през януари 2020 г. въз основа на единодушно решение на съвета на директорите на немския Съюз на защитниците по наказателно право. Носителите на титлата се отличават между останалите защитници по наказателно право въз основа на доказани специализирани теоретични познания и практически опит в областта на немското икономическо наказателно право.

В областта на икономическото и данъчно наказателно право от нас може да очаквате отлично познаване на правните норми, усет за изискванията и спецификите на бизнеса и търговията и абсолютна дискретност. Д-р Милушева изготвя процесуалната стратегия в тясно сътрудничество със собственика на съответната фирма. В случай че се поставят въпроси от правните системи на други държави (България, Италия, Австрия, Швейцария или Лихтенщайн), можем да разчитаме на оценката на нашите партньори в съответната държава. При комплексни случаи действаме съвместно със специалисти по трудово, търговско или семейно право.

В практиката на този раздел от наказателното право ние се сблъскваме често със обвинения в следните престъпления:

 • Укриване на данъци (Steuerhinterziehung), прикриване на данъчни задължения, данъчна измама
 • Непокриване или прикриване на вноските на работниците към социалното осигуряване (266 b StGB)
 • Умишлено забавяне на регистрирането на несъстоятелност на търговско дружество (§ 15a InsO) или на фалит (§ 283 StGB)
 • Пране на пари и укриване на незаконосъобразно придобити финансови активи
 • Неправилно деклариране (§§ 331 ff. HGB)
 • Кредитна измама (§ 265 b StGB)
 • Корупция (§ 299 StGB)
 • Облагодетелстване (§§ 331, 333 StGB)
 • Злоупотреба със защитени наименования (§ 143 MarkG)

Икономическите интереси на нашите клиенти винаги се вземат предвид при разработването и прилагането на стратегията за защита. При въпроси от областта на данъчното право и счетоводството си позволяваме да се допитаме до компетентни данъчни съветници и счетоводители.

Киберпрестъпленията също не са непозната територия за нас. Терминът се прилага за обозначаването на престъпления, които са насочени срещу интернет, информационни мрежи, информационно-технологични системи или съхраняваните и обработвани в тях данни или които са използвани за извършването на престъпления. Д-р Милушева поема защитата в случай на повдигнато обвинение за шпиониране или незакономерно придобиване на данни, както и в случаи на компютърен саботаж. В областта на компютърните престъпения ние се възползваме от помощта на опитни IT-специaлисти, с които нашата кантора си сътрудничи от години.

Следните случаи на забрани и ограничения в областта на защитата на данните могат да бъдат разглеждани, преследвани и наказвани като нарушения на реда или престъпления:

 • Неразрешено събиране на лични данни против волята на засегнатия/ите,
 • Неправомерно предаване на данни, които не са общодостъпни, на трети страни,
 • Придобиването на данни чрез измамни методи,
 • Използването на лични данни с цел реклама без съгласието на засегнатите,
 • Нарушаване на задължението за информиране при знание за незаконно събиране на данни и т.н.

Наказателна присъда в областта на икономическото и данъчно право може да има разрушителни финансови последствия за обвиняемия. Поради тази причина ние още при първата ни консултация обсъждаме с нашите клиенти мерките, които има опасност да бъдат взети от съда и прокуратурата за усвояването на инкриминирани активи. Такива мерки са събирането на продукти и средства, свързани с извършеното престъпление (Einziehung von Tatprodukten und –mitteln), както и обезщетение за нанесени щети (Wertersatz).

При нас не само правните, но и финансовите Ви интереси са в сигурни ръце. Доверете се на нашия дългогодишен опит и специализирани познания в областта на икономическото и данъчното наказателно право.

Правни услуги