Цени на Услуги

Нашите такси съответстват на нашите постижения.

Ежедневно получаваме десетки нови запитвания и телефонни обаждания с молба за помощ. От една страна се стремим да изслушваме внимателно всеки наш клиент, да представляваме неговите права и интереси по възможно най-добрия начин и подробно да го информираме. От друга страна, нашите капацитети и енергия са ограничени и поради тази причина не можем да поемем всяко ново запитване.

Искате да поемем защитата Ви в наказателно или административнонаказателно производство? Става въпрос за важен случай с евентуални сериозни последици за личния и професионалния Ви живот? Тогава Ви предлагаме да проведем една първа консултация, представляваща поверителен разговор, по време на който да ни опишете своето виждане за нещата преди да ни поверите защитата на Вашите интереси. Таксата за първоначалната консултация възлиза на 190,00 € + ДДС. Консултацията Ви дава възможност да получите отговор на всички въпроси, които Ви вълнуват от специалист по наказателно право с дългогодишен опит. Ако след консултацията приемем предизвикателството да разрешим Вашия правен проблем, то тогава платената такса за консултацията ще се приспадне от бъдещите адвокатски такси. След разговора ще получите от нас предложение за споразумение относно размера на адвокатския хонорар, което се базира на очаквания обем работа и обичайна местна часова ставка.

По случаи от областта на транспортното и спедиторското право, както и от областта на правото на движение по пътищата, определяме таксите си съгласно Закона за възнаграждение на адвокатите (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG). Според закона размерът на таксите се определя на базата на т. нар. „материален интерес“. Ето защо можем да Ви назовем точния размер на таксите, свързани с нашата дейност, едва след като сме проверили документите по случая.

По въпроси от областта на немското и българското семейно право, цената на консултацията възлиза на 190,00 € + ДДС. Нашият опит показва, че по време на първата консултация се полагат основите на бъдещия подход при разрешаването на казуса. В един откровен разговор можете да ни споделите Вашите интереси, а ние от своя страна да Ви разясним, например в случай на развод, възможностите, които съществуват съгласно немското и българското право за разтрогване на брака. В разговора ще получите нашата обективна оценка за шансовете за успех от гледна точка както на българското, така и на немското право. Разполагайки с тази информация, Вие можете да решите дали да прокарате интересите си в Германия или в България. И в двата случая можете да разчитате на нашия съвет, включително и съдействие от нашите компетентни партньори на място. По принцип таксите ни по случаи от областта на немското и българското семейно право се определят според Закона за възнаграждение на адвокатите (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG). В случаи, които са широкообхватни и сложни, ще Ви отправим нашето предложение за сключване на споразумение за адвокатско възнаграждение.