Цени на Услуги

Желанието на клиентите ни да са наясно с нашите такси преди да ни ангажират е напълно разбираемо. При проявен интерес от Ваша страна с удоволствие ще Ви дадем информация относно размера на адвокатските такси за извънсъдебното, респ. съдебното производство, ако желаете да се ангажираме с Вашия случай. Тук ще се опитаме да Ви дадем кратка обща информация за това как функционира сложната система за определяне на таксите на адвокатите в Германия, която да Ви послужи като начален ориентир:

Размерът на нашите адвокатски такси се определя от Закона за възнагражденията на адвокатите (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG). В рамките на извънсъдебното представителство има възможност да бъде сключено споразумение за адвокатско възнаграждение, съдържащо такси, различни от определените в закона, което съблюдава Вашите интереси по най-добрия начин.

С малки изключения адвокатските ни такси за досъдебни мерки възлизат на не повече от 10 % от стойността на правния спор. Ако досъдебната ни дейност не доведе до желания успех, ще обсъдим с Вас разходите и рисковете на едно съдебно производство. Така Вие ще разполагате с необходимата информация, за да решите дали да инвестирате в преследването на иска си по съдебен път.

Авансът ни в казуси от областта на наказателното право възлиза в порядъка между 500,00 € и 2.500,00 € в зависимост от обема и сложността на делото.

За консултации по наказателноправни въпроси нашaтa таксa възлиза на 226,10 € (вкл. ДДС).

При въпроси от областта на българското и немското семейно право предлагаме различни опции за консултация. Устните консултации могат да бъдат проведени по желание на клиента на немски, български, италиански и английски език. Нашите такси се определят според времетраенето и възлизат на: 45,00 € за 15 минути/ 90,00 € за 30 минути/ 135,00 € за 45 минути/ и 180,00 € за 60 минути (с включено ДДС).

За лица, които разполагат с ограничени финансови средства, съществува възможност за покриване на адвокатските такси и съдебните разноски от държавата. В тези случаи едно от нашите задължения е подаването на молба за отпускане на финансова помощ от държавата до компетентния съд.