Правна защита

Наказателни дела за наркотични и упойващи вещества

Изграждането на компетентна и ефективна стратегия за защита в областта на престъпленията с упойващи вещества е умение, което не може да се придобие в университет или да се научи в библиотека. За да бъде успешен в тази област защитникът трябва да разполага както с психологически, така и със стратегически способности, тъй като те са неразривна част от успеха в наказателното дело. Такива умения се придобиват или чрез много опит, или са въпрос на талант. Д-р Милушева притежава както богата фантазия и жив интерес към новите случаи, така и впечатляващ практически опит. Тя защитава клиенти в цялата страна по средно големи и големи наказателни процеси, свързани с обвинения за нарушения или престъпления спрямо закона за упойващите вещества. Чрез работа си придобива познания за маниерите и „неписаните правила“, специфични за тази криминална среда.

В тази област от наказателното право поемаме защита срещу обвинения в следните престъпления:

 • Търгуването с наркотици - както еднолично, така и като част от група
 • Въоръжена търговия с упойващи вещества и наркотици
 • Управлението на МПС под въздействието на наркотични и упойващи вещества
 • Придобиването и притежанието на упойващи вещества
 • Предоставянето на упойващи вещества на непълнолетни лица
 • Внасянето, изнасянето и транспортирането през страната на упойващи вещества и наркотици
 • Други начини за пренос на упойващи вещества и наркотици
 • Нарушения на закона за лекарствените средства (Arzneimittelgesetz)

Има и още един съществен аспект при делата, свързани с упойващи и наркотични вещества. При тях доброто познаване на всички европейски директиви, които уреждат третирането на трансгранични престъпления, е от изключителна важност. Когато например пътят на наркотиците започва в Турция, преминава през България и Германия, за да достигне до Холандия, се засягат законовите системи на няколко европейски държави.

Възникват въпроси за правната система, според която ще бъде третиран съответният казус, както и за съда, който трябва да разглежда нарушението на съответния закон. Появяват се проблеми, свързани с конкуриращи се юрисдикции например в ситуации, когато две или повече държави имат желание да подведат лицето под наказателна отговорност за едно и също престъпление. Една от основните характеристики на нашата кантора е именно нейната международна насоченост. Ние не само обработваме дела на няколко езика, но и познаваме в детайли европейското и международно наказателно право, което е от съществено значение при решаването на гореизброените казуси.

Особено при наказателни процеси за търговия с наркотични вещества, засягащи няколко европейски страни, Вие може да се възползвате от теоретичните и практически познания на д-р Милушева, която е защитила дисертация за човешките права на европейския гражданин.

Следните теми, според нас, са неизменна част от адвокатската помощ, която трябва да бъде предоставена в случай на обвинение за злоупотреба със законовите уредби в тази област:

 • Помощ при изясняване на фактите и право на освобождаване от отговорност
 • Оценка на използваните специални разузнавателни средства (например TKÜ)
 • Използването на агенти (Verdeckte Ermittler) под прикритие и частни доверени лица (доносчици)
 • Забрана за двойното използването на фактически констатации в рамките на наказателно правния състав и при образуване на наказанието
 • Забрана за двойното наказание за едно и също деяние (ne bis in idem)
 • Трансфер на осъденото лице с цел изпълнение на присъдата в друга страна (Überstellung zur Strafvollstreckung)
 • Терапия вместо наказание

Ефективната защита на Вашите интереси започва още в следственото производство и изисква правилни стратегически решения във всеки стадий. Доверете се на нашия дългогодишен опит и специализирани познания в областта на защитата срещу обвинения в нарушение на закона за упойващите вещества.

Правна защита