Профил

Валерия Димитрова-Филипова
Адвокат

Валерия Димитрова-Филипова


Валерия Димитрова-Филипова е завършила висшето си юридическо образование в България. Тя е вписана като адвокат в България, а от юли 2017 е член и на Адвокатска колегия Мюнхен. Освен български, тя говори свободно немски и английски език и обработва всички нови запитвания на съответния език. На адвокат Димитрова-Филипова са поверени също така различни административни въпроси и кореспонденцията с български държавни органи, служби и институции. Тя извършва консултации и поема представителството на клиенти в областта на българското и немското семейно право. При казуси с международен елемент, към които е приложимо българското право, адвокат Димитрова-Филипова изготвя правни експертизи.Професионален опит

От юни 2016: Адвокатски сътрудник в адвокатска кантора „Д-р Милушева“, Мюнхен

Януари 2016 - април 2016: Офис асистент във фирма „Фърст Партнер Финанцдийнстлайстунген“, Мюнхен

Май 2014 - октомври 2014: Юридически сътрудник във фирма „Тера Бонония“ ООД, Видин

Октомври 2013 - май 2014: Адвокатски сътрудник в адвокатска кантора „Денкова, Горанов & Партньори“, София

Образование и квалификация

От юли 2017: Член на Адвокатска колегия Мюнхен

Януари 2017: Вписана като младши адвокат към Адвокатска колегия – Видин

От юни 2016: Професионална квалификация за адвокатски сътрудник (съобразно немската образователна система) към адвокатска кантора „Д-р Милушева“ в Мюнхен

2009 - 2014: Следване в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“

2004 - 2009: Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ в гр. Видин