Профил

Д-р Мария Милушева
Защитник по наказателни дела

Д-р Мария Милушева


Адвокат д-р Милушева е основател и собственик на нашата международно ориентирана кантора. Тя е специалист по наказателно право (Fachanwältin für Strafrecht) и доктор на правните науки. Д-р Милушева защитава клиенти на територията на цяла Германия по наказателни и административно наказателни дела и познава практиката на съдилищата в отделните немски провинции. Има забележителен опит в защитата по наказателни дела срещу обвинения в тежки престъпления и такива в организирана престъпност. В областта на европейското и международното наказателно право разполага с експертни познания. Тя поема защитата на избрани клиенти пред Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека, както и пред съдилищата по наказателни дела в Лихтенщайн, Швейцария и Австрия.Биография:

От март 2020: Член на Баварския дисциплинарен съд на адвокатската колегия

Януари 2020: Присъждане на титлата „Сертифициран защитник по икономическо наказателно право“ с решение на съвета на директорите на немския Съюз на защитниците по наказателно право въз основа на доказани специализирани познания и практичен опит в защитата срещу обвинения в икономически престъпления

От юни 2016: Основател и собственик на кантора "Д-р Милушева"

Октомври 2011 - април 2016 : Докторантура по право в Частния Университет на Княжество Лийхтенщайн и изготвяне на дисертация на тема "Изпълнението на европейската заповед за арест и конфликта между ефективното наказателно преследване и защитата на човешките права - Едно практически насочено изследване въз основа на България"

Септември 2009 - май 2016: Адвокат в кантората Цийглер и колеги, Мюнхен

Юли 2011: Присъждане на званието "Адвокат-специалист по наказателно право" от Адвокатската колегия в Мюнхен въз основа на доказания особен теоретичен и практически опит в областта на наказателното право

От юли 2008: Член на Мюнхенската адвокатска колегия

Май 2008: Втори държавен изпит по право в Бавария с много добър успех

Януари – май 2008: Стаж в адвокатска кантора "Херман и Вийденман" в Мюнхен и Фрайзинг

Април – ноември 2007: Стаж в адвокатска кантора "Цийглер и колеги" в Мюнхен

Април 2006 – май 2008: Държавен стаж на територията на Oбластен съд Мюнхен: 5 месеца в граждански съд, 3 месеца в наказателен съд, 2 месеца в административен съд и 1 месец в областната управа

Септември – декември 2005: Стаж в международната кантора "Линклейтърс" в Мюнхен

Януари 2006: Първи държавен изпит по право в Бавария

2000 – 2005: Следване в университета "Лудвиг Максимилиан" в Мюнхен, специалност „Право“

1996 – 2000: Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов", Благоевград

Специализации:

2022: Специализация по право на информационните технологии

2022: Защита срещу постановления на данъчна и икономическа полиция

2022: 7-ми Конгрес по международно наказателно право, международни разследвания (защита при сигнали в Шенгенска информационна система, Интерпол и др.)

2021: Данъчно и икономическо наказателно право в условията но корона-кризата

2020: Киберпрестъпност – (не) легално опериране с данни

2020: Актуална съдебна практика в областите на данъчното и икономическото наказателно право

2020: Фиктивна самостоятелна заетост – представителство и защита спрямо митнически служби, здравни каси и социалноосигурителни институти

Ноември 2019 – юли 2020: Холистична психология и системна терапия, методи на работа с човека като системна единица

2018: Обучение на тема "Реторика и психология на комуникацията в защитата по наказателни дела"

2018: Участие в 43-и конгрес на защитниците по наказателни дела: "Взаимодействие в наказателното производство", допълнителна работна група по актуални теми от Европа и пленум за изработване на тези за наказателния процес

2017: Актуална съдебна практика на върховните съдилища в наказателното право и наказателно-процесуалното право

2017: Семинар на тема "Дейността на защитника в наказателни производства за престъпления срещу сексуалността на личността"

2017: Aктуална съдебна практика в наказателното право (раздел право на движение по пътищата) и тактика в административно-наказателни производства (раздел право на движение по пътищата)

2015: Конференция на Aкадемията за европейско право на тема "Защита на човешките права в ЕС: правоприлагане според Харта на основните права на ЕС, Европейската конвенция за защита на правата на човека и конституцията"

2015: Конференция на Aкадемията за европейско право на тема "Ролята на Съда на ЕС в наказателноправни дела"

2014: 7-ми Конгрес по Европейско наказателно право на тема "Европа: защитата е необходима"

2013: 6-ти Конгрес по Европейско наказателно право на тема "Европа: пространство на разследване, наказателно преследване и изпълнение на наказания"

2012: Обучение на тема "Пране на пари: практични указания за защитата"

2012: Обучение на тема "Съдебномедицински изследвания на следи - от пръстови отпечатъци до реконструкция на престъплението"

2011: Обучение на тема "Изпълнение на административнонаказателни глоби в Европейския съюз"

2011: Обучение на тема "Основи и актуални проблеми на правото на пране на пари"

2011: Обучение на тема "Въведение в интернет наказателното право"

2011: Обучение на тема "Съдебномедицински аспекти при определяне степента на телесни повреди и техните последствия"

2011: Обучение на тема "Право и учение на разпита на свидетели, психологически подходи при събиране и анализ на свидетелски показания"

2010: Специализация по наказателно право в Германската адвокатска академия

2008: Специализация по данъчно право