Инфотека

Валидни ли са българските шофьорски книжки в Германия

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право

През последните няколко месеца редовно получаваме запитвания, свързани с издадени в България категории за шофиране. В тази статия ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

Разрешено ли е управлението на лек автомобил в Германия с българска шофьорска книжка?

Според европейското право Германия е длъжна да признава придобитата в България правоспособност. Водачът на МПС, който разполага с категория B и има право да управлява лек автомобил в България, може да управлява лек автомобил и в Германия с българската шофьорска книжка.

Важат ли категориите C/CE или D/DE?

За разлика от B-категория, която важи за неограничен период от време, при категориите за професионални шофьори има ограничения. Според немското право тези категории се издават за срок от пет години. Придобитите в България категории C/CE и D/DE се признават в Германия, ако при смяна на адреса в Германия, считано от датата на тяхното издаване не са изминали пет години и - при категория C/CE - водачът не е навършил 50 години. След изтичане на петгодишния период категорията трябва да бъде подновена.

Кога издадената в България категория не важи в Германия?

Трябва да се има предвид, че при долу описаните случаи немските власти не признават шофьорски книжки, издадени в друга държава-членка на ЕС:

  1. Правоспособността е придобита в чужбина, въпреки че водачът има постоянен адрес в Германия, освен ако не е бил ученик или студент по време на издаването му,

  1. Правоспособността е придобита в чужбина, въпреки че в Германия е била отнета за определения период от време или окончателно.

  2. Налице е съдебно решение, което забранява издаването на разрешително за определен период от време и разрешителното е издадено в чужбина въпреки забраната през точно този период.

Трябва ли да се извади немска шофьорска книжка (Umschreibung)?

За притежателите на българска шофьорска книжка съществува възможност тя да бъде сменена с немска книжка (Umschreibung). Относно предимствата и недостатъците на тази процедура е необходима индивидуална консултация с адвокат, който да вземе предвид конкретните обстоятелства на случая и желанията на клиента.

Наказуемо ли е управлението на автомобил с невалидна шофьорска книжка?

Управлението на МПС без шофьорска книжка представлява наказателно престъпление, за което законът предвижда в общия случай наказание лишаване от свобода от един месец до една година и парична глоба. Трябва да се има предвид, че при определени обстоятелства може да бъде конфискуван автомобила. При многократно нарушение на закона на нарушителя може да бъде наложено наказание лишаване от свобода.

Задължителна ли е застраховката Гражданска отговорност в Германия?

За автомобили, които участват в пътното движение в Германия е задължителна застраховката, която покрива материални и нематериални щети от пътно-транспортни произшествия. Става въпрос за щетите, които биват нанесени на трети лица различни от водача. Лицето, което ползва или това, което разрешава ползването на автомобила, без да е налице застраховка Гражданска отговорност, извършва наказателно престъпление. В общия случай законът предвижда парична глоба и лишаване от свобода от един месец до една година. Възможно е дори да бъде конфискуван автомобилът, ако престъплението е извършено умишлено.