Инфотека

Наказва ли се ползването на фалшиви рецепти, препоръки или фишове за заплати?

Автори: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право и Кристина Хаук*, научен сътрудник

Темата за фалшифицирането на документи придоби особена популярност през последните няколко месеца. Прокуратурите на провинциите Хамбург, Нордрайн-Вестфалия и Бавария разследват едновременно случаи на заподозрени, които са използвали фалшифицирани фишове за заплати, разрешения за пребиваване и други свидетелства. Немската преса окачестви като особено „нагъл“ случая, в който двама гражданина на град Дортмунд са изтеглили кредити, надвишаващи сумата от 70.000 евро, представяйки фалшиви служебни бележки от работодателите си. В конкретния случай служебните бележки трябва да са били издадени от основния спонсор на футболния отбор Борусия Дортмунд – фирмата Евоник. Но издаващата институция няма информация да е издала подобни документи. Делото срещу фалшификаторите се води от средата на април 2018 в град Бохум.

В Германия фалшифицирането на документи е престъпление, което подлежи на наказание. По този начин законодателят иска да гарантира сигурността и надеждността на правните отношения. Доказването на факти чрез документи е предвидено от закона, така че би трябвало да можем да се осланяме на истинността на представените удостоверения и други материали. Основен проблем за юристите представлява липсващата дефиниция на думите „документ“ или „свидетелство“ в закона. Законът не дава ясни инструкции за това, кои казуси попадат под термина „фалшифициране на документи“. В следващите редове Ви предлагаме кратък обзор на случаите, в които може да се стигне до обвинение за фалшифициране на документи.

Кой може да бъде наказан за фалшифициране на документи

Според чл. 267 на Наказателния кодекс (НК) всеки, който създаде фалшив документ, подправи истински документ или използва фалшифициран документ, подлежи на наказание. Документ e материализирана декларация за истинността на информацията, която трябва да послужи като доказателство в правните отношения. Всеки документ трябва ясно и еднозначно да посочва издаващата го институция или лице. Документът трябва да съдържа обяснението на определена мисъл или факт и да може да послужи като доказателство за дадено обстоятелство. Така например, художник поставя подписа под своя картина, за да увери, че той притежава правата над това произведение. Издателят на документа е разпознаваем тогава, когато е ясно посочено, от кого мисловно произтича даденият документ. Всеки документ, който е издаден от този, който е посочен като негов издател, е истински. Ако налице има подмяна на личността на издателя, то документът е фалшив. Създаването, подправянето и използването трябва да е произтекло съзнателно (предумишлено) и с цел измама при процеса на правораздаване. Това означава, че документът е предвиден за това, да бъде употребяван и представян пред други хора с цел те да бъдат заблудени, че в случая става въпрос за оригинален документ. С това си действие извършителят трябва да има за цел да се облагодетелства материално. Материално облагодетелстване от своя страна, според законодателя, е например опитът на извършителя чрез фалшифицирания документ да избегне определено плащане или чрез представянето на фалшифицирана автобиография, подобрени препоръки или фалшиви дипломи да получи по-високо заплащане от работодателя си.

Какви наказания предвижда законът

Фалшифицирането на документи се наказва с парична глоба или лишаване от свобода от един месец до пет години. При особено тежки случаи са предвидени наказания лишаване от свобода от шест месеца до десет години.

По друг начин изглеждат наказанията, ако фалшифицирането на документи е извършено от криминално проявилия се като член на организирана група с цел материално облагодетелстване. Ако организираната група е извършила многократно престъпления, особено такива, свързани с измами и фалшифициране на документи, предвидените наказания са в диапазон от една до десет години лишаване от свобода. В по-леки случаи може да бъдат присъдени наказания от шест месеца до пет години лишаване от свобода.

Наказва ли се подправянето на рецепти

Рецептата е документ, деклариращ предписанията на лекар. Целта на рецептата е да докаже, че определен медикамент е предписан от компетентно медицинско лице. След като подправянето не произхожда от лекаря, документът е фалшив. Ако промененият документ бъде представен в аптека, то в такъв случай е налице „използване на фалшифициран документ“, което е наказуемo спрямо чл. 267 НК. Aко другата страна е била измамена и аптеката, която изпълнява рецептата, претърпи финансови загуби, то тогава деянието е съставомерно на измама по чл. 263 НК.

Подлежи ли на наказание представянето на подправена диплома

Всяка диплома представлява документ, чийто оригинал не трябва да бъде подправян. Ако все пак това бъде сторено, то тогава имаме безспорно случай на фалшифициране. Издателят на този документ, най-често това е определена изпитна комисия, е документирал различна истина от тази, която показва подправеният документ. Ако промененият документ бива представен или изпратен на трети лица, то получателят бива измамен, че представената диплома е оригинална и истинска. По този начин деятелят извършва „фалшифициране на документ“.

Също така може да имаме и случай на измама, например, когато имуществото бива ощетено чрез представянето на грешни факти, които водят до сериозни последствия. Необходимо е деятелят да е действал умишлено с цел придобиване на имущество, с което да облагодетелства себе си или трета страна. При представянето на една подправена диплома като част от кандидатурата за определена позиция, възниква ощетяване на фирмата, която е обявила свободната позиция, тъй като същата най-вероятно ще предостави на заетия по-добро заплащане, отколкото ако се представи истинската диплома.

Наказуемо ли е представянето на фалшив фиш за заплата

Фишът за заплата е истински документ. Неговата цел не е единствено предоставянето на информация на заетия работник, но служи и за доказателство за полученото от работника месечно възнаграждение. Този документ бива издаден с определена цел от работодателя и съдържа определените от закона данни. Немските работодатели са законово задължени да издават фишове за заплата на подчинените си на месечна база. Ако този документ бъде подправен и например месечната нетна заплата бъде завишена, то съдържанието му не съответства на оригинала. Ако подправеният документ в последствие бъде представен в банка с цел отпускане на кредит, то извършителят рискува да бъде подведен под наказателна отговорност за фалшифициране на документи и измама.

Подпис с чуждо име

Даден документ не се счита за фалшифициран, ако се подмени само името, но не и идентичността на притежателя. Ако обаче искаме да създадем впечатлението, че документът произхожда от човека, чийто подпис стои на дипломата или препоръката, то тогава този документ не е истински. Когато става въпрос за наистина очевидно грешно име, като например такова на анимационен герой (препоръка от Чичо Скрудж), тогава деянието не е съставомерно, защото документът не е годен да подведе другиго.

Какво да правя, ако бъда обвинен във фалшифициране на документ

Ако бъдете обвинен във фалшифициране на документ, това, което в никакъв случай не бива да правите, е да давате веднага показания. Така или иначе законът не го изисква от Вас. В качеството си на обвиняем в наказателно производство Вие имате право да откажете да давате обяснения. Препоръчваме Ви да се свържете с адвокат възможно най-бързо. Вашият защитник има право да поиска достъп до събраните документи и да прецени кое би било най-правилното поведение от Ваша страна. В такива случаи д-р Милушева ще се застъпи за прекратяване на производството още в досъдебната му фаза. По този начин има възможност да бъдат избегнати негативните последствия от повдигане на публично обвинение и осъдителна присъда.*Кристина Хаук следва право в университета в Аугсбург и завърши успешно своята практика в нашата кантора с профил „наказателно право“.