Инфотека

Получих "Vorladung" (призовка) от полицията:
Какво трябва да направя?

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право


Какво е "Vorladung" (призовка)

Призовката е покана за лично явяване пред държавна институция. По принцип призовката се получава чрез писмо, но е възможно да бъдете призован от полицията и устно по телефона. Обикновено в писмото от полицията е посочен случаят, по който трябва да бъдете разпитан. От писмото може да стане ясно, дали един гражданин е извикан на разпит пред полицията в качеството на свидетел или обвиняем.

Какво трябва да направя, ако съм призован като свидетел

В интернет има доста статии, в които се казва, че не сте задължен да се явявате пред полицията. Наказателно-процесуалния кодекс обаче беше променен през август 2017 г. Според сега действащия закон един гражданин, който бива призован като свидетел от полицията, трябва да отиде на разпита и да направи показания. Само ако призовката на полицията не е съгласувана с прокуратурата, свидетелят не е длъжен да се яви. В случай че свидетелят без причина не се яви на разпита, могат да бъдат наложени глоби. В краен случай може да се стигне дори до там, че съдът да разпореди задържането на лицето в ареста.

Ние можем да Ви помогнем да разберете какви са Вашите права и задължения, след като проверим призовката. Проверката е необходима особено с оглед на това, че един свидетелски разпит много бързо може да се "преобърне" в разпит на обвиняем. Например, ако бъде зададен въпрос, чиито отговор насочва подозрението към Вас. Възможно е по време на разпита да се установи, че Вие или Ваш близък сте извършили престъпление в ситуацията, която трябва да бъде разяснена. Ако смятате, че съществува риск по време на разпита да излязат наяве факти, които могат да Ви уличат в извършването на престъпление, трябва задължително да се консултирате с адвокат, преди да се явите пред полицейските органи.

Повече информация относно правото на свидетеля да отказва даването на показания ще намерите в следната статия: Права и задължения на свидетеля в немското наказателно производство

Какво трябва да направя, ако съм призован като обвиняем

Получите ли призовка да бъдете разпитан в качеството на обвиняем, е много важно да запазите самообладание и да не прибързвате.

Призовката означава, че срещу Вас се води следствено производство, тоест от страна на следствените служби сте заподозрян, че сте извършил престъпление. В писмото от полицията обикновено е посочена правната квалификация на престъплението, в което сте обвинен. Понякога в призовката са отбелязани и времето и мястото на извършване на престъплението, така че да можете да се ориентирате за какво точно става въпрос. В повечето случаи Вие няма как да знаете какви са доказателствата, които е събрала полицията срещу Вас и защо е убедена, че сте нарушил закона. Ако въпреки тази неизвестност се явите пред полицията и изложите Вашата гледна точка по случая, съществува опасност да затрудните защитата си в наказателното производство. По време на разпита е възможно да се появят противоречия или да бъдат изложени факти, които да могат да бъдат опровергани. Подобни усложнения могат да доведат до там, че съдът да не повярва на Вашите обяснения, дори когато сте невинен. Eто защо е много важно, когато получите призовка за разпит в качеството на обвиняем, да сте особено внимателни. За разлика от случая, когато сте призован като свидетел, като обвиняем не сте длъжни нито да се явявате пред полицията нито да давате показания. Конституцията Ви гарантира правото да запазите мълчание. Ако се възползвате от това си право не бива да се страхувате, че Вашето мълчание може да бъде използвано срещу Вас.

Съвет на адвоката

Приемайте всяка призовка от полицията сериозно и не се явявайте неподготвени на разпит. Получите ли призовка за разпит в качеството на обвиняем, се препоръчва да се консултирате със защитник. Като обвиняем Вие не познавате доказателствата по делото. Защитникът може да се запознае с материалите по делото и да изгради Вашата стратегия на защита. Тъй като разпитът пред полицията поставя основите на по-нататъшното наказателно производство, е много важно да не допускате грешката да давате безразборно показания.