Инфотека

Ползване на автомобил с български регистрационни номера в Германия

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право

Регистрацията на лек автомобил в Германия е свързана със задължителното сключване на застраховка Гражданска отговорност и с плащането на автомобилен данък. Оказва се, че мнозина се изкушават да използват регистриран в България автомобил в Германия заради по-ниските разходи.

Условия за временно ползване на автомобил с български регистрационни номера

Използването на МПС, регистрирано в България, не е абсолютно забранено. Разрешено е в период от максимум една година, който започва от преминаване на границата. Тъй като в рамките на Шенгенското пространство няма вътрешни граници, периодът започва да тече от постъпването на автомобила на немска територия. Условията за временно ползване на регистрирания в България автомобил са следните:

  • Техническа изправност и безопасност
    При автомобили, които са регистрирани в държава членка на ЕС се предполага, че са издържали прегледи и изисквания в държавата, в която са регистрирани. Ако автомобилът има видими повреди или не отговаря на изискванията за безопасност, германските служби могат да разпоредят провеждането на технически преглед.

  • Документи на автомобила
    Водачът на МПС трябва да носи със себе си талон на автомобила, който при проверка да бъде показан. Тъй като в ЕС изискванията за изготвяне на талоните са хармонизирани, не е необходим превод на талона на немски език.

  • Редовното местоположение на автомобила да НЕ се намира в Германия
    Следващото необходимо условие за временното ползване на автомобила в Германия е неговото редовно местоположение да НЕ се намира в Германия. Кога това е налице, се определя спрямо обективни критерии, които са развити в съдебната практика. Субективните представи на водача не биват съблюдавани. Като основен индикатор при определяне на редовното местоположение на автомобила се използва статусът на неговия ползвател. Приема се, че редовното местоположение на автомобила НЕ се намира в Германия, когато лицето, което го ползва е турист, намира се в командировка или е на гости за определен период от време. При лица, които живеят и работят постоянно в Германия, се изхожда от това, че използваният от тях автомобил се намира редовно в Германия. Това важи и за автомобили, чиито собственици се намират в България.

Последствия при неправомерно ползване на автомобил с български регистрационни номера

Когато условията за временно ползване на МПС с български регистрационни номера не са налице, регистрацията на автомобила е задължителна. Управлението на чужд автомобил с пълномощно не води до промяна на неговото местоположение. Ако ползвателят има постоянен адрес в Германия, то автомобилът трябва да е регистриран тук. В противен случай е възможно налагането на глоби и санкции.

При регистрация на МПС биват издадени регистрационни номера, с които автомобилът може да участва в пътното движение. При нарушение на задължението за регистрация може да бъде наложена глоба в размер до 2.000,00 €.

Водачите на автомобили с чуждестранни регистрационни номера трябва да имат предвид следното:

Има зони в града (напр. в Мюнхен централните части), в които автомобилът може да се движи, само ако има зелена плакета. Тези зони са обособени с пътни знаци, които важат и за чуждестранните автомобили. В случай, че автомобилът няма зелена плакета, може да бъде наложена глоба на водача в размер от 80,00 €.

Автомобилен данък в Германия

Автомобилният данък се събира от митническите служби. Същите получават автоматично информация за всеки регистриран автомобил от компетентните общински служби. Собствениците на регистрирани в Германия автомобили получават от митнически служби данъчно постановление, в което е посочен дължимия автомобилен данък.

Притежателите на автомобили, които са регистрирани в България са длъжни да плащат данък в Германия, когато редовното местоположение на автомобила се намира в Германия. Също така притежатели на автомобили, които извършват платени превози на стоки или хора са длъжни да плащат данък в Германия, дори когато автомобилът е регистриран в чужбина. Трябва да се има предвид също така, че лице, което не е притежател на автомобила, но го ползва противно на правилата, също е длъжно да плаща данък. Това е случаят, когато автомобилът не е бил регистриран в Германия, въпреки че тук се намира неговото редовно местоположение. В последните няколко години митнически служби провеждат интензивни проверки и задават множество въпроси на лица, които ползват автомобили, регистрирани в чужбина. Може да се стигне дори до задължение за плащане на автомобилен данък за изминали периоди. Освен неприятната финансова страна на въпроса може да бъде заведено и наказателно производство за укриване на данъци (Steuerhinterziehung), за което законът предвижда в общия случай наказание лишаване от свобода от един месец до пет години или парична глоба. В такива случаи консултацията с нас е препоръчителна, за да бъдат намалени или избегнати финансовите щети и наказателните санкции.