Инфотека

Възстановяване на тол такси в Германия

Автори: Адв. Валерия Димитрова-Филипова и адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право

Решение на Съда на ЕС

В края на миналата година бранша на международните превозвачи беше „разтърсен“ от решение на Съда на Европейския съюз, което стана повод, както за много надежди, така и за възникването на редица въпроси. С Решение по дело C-321/19 от 28.10.2020 г. Съдът на ЕС (СЕС) взе отношение по въпрос, който вълнува всички фирми, извършващи дейност по международен автомобилен превоз на товари през територията на ФР Германия. По горепосоченото дело Съда е бил сезиран от Областен административен съд Mюнстер (провинция Северен Рейн-Вестфалия) с въпроса дали обстоятелството, че разходите за пътна полиция са включени при изчисляване на тол таксите, представлява нарушение на Директивата (Директива 1999/62/ЕО, изменена с Директива 2006/38/ЕО) относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. В своето решение Съда постановява, че при определянето размера на тези такси държавите-членки трябва да вземат предвид единствено инфраструктурните разходи, а именно разходите за строителство, експлоатация, поддръжка и развитие на съответната инфраструктурна мрежа.

Следователно, според Съда на ЕС разходите за пътна полиция не може да се считат за разходи за експлоатация, ето защо е противозаконна да бъдат включени в тол таксите.

На следващо място, съдът постановява, че въпреки че разходите за пътна полиция водят само до сравнително слабо превишаване на определения размер на инфраструктурните разходи (от 3,8% или от 6%), според посочената по-горе директива не е допустимо никакво превишаване на тези разходи.

Процедура по възстановяване

Постановяването на това решение на Съда „разбуни духовете“, тъй като принципното правило е, че правото на Европейския съюз има предимство пред вътрешното право на държавите-членки. Имайки предвид това решение на Съда, стотици фирми, извършващи дейност по международен автомобилен превоз на товари, предявиха своите претенции за възстановяване на платените тол такси. Макар и да имаше известни колебания в мненията на юристите относно това какъв би бил най-правилният подход, като преобладаваща се очерта практиката, претенциите на фирмите да бъдат предявени на първо време пред немската Федерална служба за товарен транспорт (BAG). Като утвърден партньор на Съюза на международните превозвачи в България, нашата кантора пое представителството на множество транспортни фирми пред немската Федерална служба за товарен транспорт. Тъй като давностният срок за предявяване на претенциите за възстановяване на платените през 2017 г. тол такси изтече на 31.12.2020 г., на този етап тази възможност остава за платените съответно през 2018, 2019 и 2020 г. такси. Към настоящия момент (дата: 25.01.2021 г.) съдът в Мюнстер, чието решение се очаква, все още не се е произнесъл. Така все още няма съд в Германия, който да приложи това решение на Съда към заведено пред него дело. Поради тази причина все още не е ясно каква ще бъде позицията на съдилищата в Германия за стотиците подобни случаи. Едно обаче е сигурно – каквото и да гласи решението, което предстои да бъде постановено, то ще се помни дълго, както от юристите, така и в бранша на международните превозвачи.

Нашият съвет

Предвид примата на европейското право очакваме част от платените от превозвачите тол такси да бъдат възстановени. Ако все още не сте предявили претенциите си за платени на територията на Германия тол такси, то ние препоръчваме да предприемете необходимите действия, без да отлагате. Можете да се обърнете към нашата кантора и да разчитате на нашето компетентно съдействие. На първо време са ни необходими данните на фирмата и общите суми на платените в Германия тол такси. Останалите документи могат да бъдат предоставени впоследствие.