Инфотека

Ще следи ли скоро баварската полиция гражданите на всяка крачка?

Автори: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право и Лео Портнер*, научен сътрудник

На 15 май 2018 г. баварският парламент ще гласува промените в закона за местната полиция. Законопроектът има за цел да разшири възможностите за намеса на полицията, но е и силно критикуван, защото предложените мерки могат да доведат до сериозни нарушения на човешките права. Статията представя накратко правомощията, които ще имат баварските полицаи, ако законът влезе в сила.

ДНК анализ и профил на нарушител

Полицията ще има право да анализира ДНК следи от неизвестен произход. Например въз основа на анализа на кръвна следа, която е намерена на мястото на престъплението, би било възможно полицията да идентифицира пола, цвета на очите, косата или предполагаемия произход на потенциалните заподозрени. Въз основа на резултатите може да се създаде фантомен портрет, който да се използва, за да бъде намерен търсеният заподозрян измежду населението.

Досега допустим беше само сравнителен ДНК анализ на следи с известни заподозрени. Намерените следи биваха сравнявани с ДНК база данни на полицията или със следи от замесени лица (заподозрени, жертви и др.). Използването на ДНК анализ на следи с неизвестен произход в бъдеще може да доведе до погрешни тълкувания и да подведе полицията в грешна посока. Така например въз основа определянето на генетичния модел на намерена неизвестна ДНК следа съществува опасност полицията да заподозре дадена етнологична група граждани (източноевропейци със сини очи например) и да изключи останалата част от населението от по-нататъшното разследване.

Полицейски служители с камери и използване на дрони

Други мерки, предвидени от новия закон, като телесни камери и дрони (безпилотни летателни апарати) може да се струват познати на читателя от екшън филмите. Камерите вече бяха тествани от баварските полицаи в пилотен проект, който стартира още през ноември 2016 г. в Мюнхен, Аугсбург и Розенхайм. От февруари 2019 г. се предвижда баварските полицаи да бъдат оборудвани с телесни камери с размерите на човешка длан, с които да заснемат полицейски акции. Авторите на законопроекта са на мнение, че използването на телесните камери ще редуцира използването на насилие срещу полицаите. Също така се планира използването на дрони с камери за тайни мисии, които да наблюдават например частния дом на заподозряния.

И двете мерки са много проблематични, тъй като използването им е свързано с висок риск от нарушаване на основните права и свободи. Докато дроните могат да бъдат използвани за заснемане на кадри от личния живот на гражданите, телесните камери ще засегнат напълно невинни хора.

Видеозапис и разпознаване на лица

Законопроектът включва и интелигентна видео система за разпознаване на черти и лица. Тази нова система може автоматично да анализира изображенията от видеонаблюдателни камери и например да идентифицира образите на издирвани лица или подозрителен багаж, оставен на гара или летище.

Превантивно наблюдение и превантивно задържане

От гледна точка правата на човека разширяването на полицейските правомощия в случай на предполагаема опасност е критично. Взимането на допълнителни мерки вече няма да е възможно само в случай на конкретни опасности, но и с цел да се предотвратят непосредствени опасности. В бъдеще полицията активно и скрито ще има достъп до информационните и облачни системи (cloud computing), за да събира данни за достъп и запаметена информация. Полицаите ще бъдат в състояние да предотвратяват или прекъсват превантивно частни комуникационни връзки (като WhatsApp, Skype или телефонни обаждания) както и да променят или трият съобщения. Освен това полицейските служители ще могат да конфискуват пощенски пратки и кореспонденция без съдебно разрешение.

Проектозаконът се сблъсква с много критики и поради планираното превантивно задържане. В случай на непосредствена опасност за сериозни законови интереси полицията може превантивно да задържи т.нар. опасни заподозрени (Gefährder) до три месеца (вместо 14 дни, както досега или само два до четири дни, както в други държави). След три месеца срокът на задържане може да бъде удължен с още три месеца, така че може да се окаже, че лица, които не са извършили никакво престъпление, остават в ареста докато бъде доказана тяхната невинност.

Трябва да се отбележат положително законовите разпоредби, които ще допринесат за засилване защитата на личните данни в наказателното производство. Като цяло проектозаконът обаче предизвиква опасения, защото правата и свободите на личността сякаш остават на заден план за сметка на чувството за сигурност на широката общественост. Предстои да видим, как на практика ще се прилага новия закон от местната полиция и дали и други немски провинции ще последват баварския пример.*Лео Портнер е завършил право в Университет Нойенбург (Швейцария) и криминалистика с профил криминология в Университет Лoзана (Швейцария).