Инфотека

Проблем ли е да избягаш от ПТП в Германия

Автори: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право и Диляна Чирпанлиева, студент по право

Правото да не уличаваш себе си в извършено престъпление, се счита за едно от основните права на подсъдимия в европейската правна система. Съгласно немското наказателно процесуално право никой не е задължен да прави показания срещу самия себе си. Въпреки това в Германия съществува един уникален за Европа закон, а именно член 142 НК, който инкриминира неразрешеното напускане на мястото на произшествието (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort). Основна цел на законодателя с въвеждането на този член е не сигурността на пътното движение, а улесняване предявяването на граждански искове от страна на пострадалия.

Кога е налице неправомерно бягство от пътнотранспортно произшествие?

Първото условие е изобщо да има налице произшествие, което се характеризира като внезапно събитие в рамките на обществената пътна мрежа, водещо до реализирането на типичен за пътното движение риск от настъпване на вреди. Обществената пътна мрежа обхваща и пешеходни и велосипедни алеи, също така и частни паркинги, ако те са достъпни за обществеността (напр. паркинг на супермаркет). Не са включени частни имоти или подземни гаражи с постоянни дългосрочни наематели. Под произшествие не трябва да се разбира само сблъсък на две превозни средства, член 142 НК е приложим и при по-леки инциденти като одраскването на чужд автомобил при товарене на багаж или паркиране.

Наказуемото деяние може да бъде извършено само от участници в произшествието, тоест лица, които вероятно са допринесли за предизвикването на инцидента. Ако се окаже, че даден гражданин не е отговорен за произшествието, то той не бива да бъде подведен под наказателна отговорност. Участници могат да бъдат и пътници, пешеходци, велосипедисти и други, които не са причинили непосредствено нещастния инцидент, но са създали причинно-следствена заплаха за сигурността на движението. Извършител е само този, който се намира на мястото на произшествието. Някой, който е дал назаем автомобила си на алкохолизиран водач, не е участник в катастрофа.

Последното условие е извършителят да напусне мястото на произшествието, без да предостави възможност за установяване на неговата личност, неговото превозно средство и естеството на участието си в пътно-транспортното произшествие в полза на другите участници и на ощетената страна. Радиусът на инцидента зависи от обстоятелствата по случая.

Може ли бягството от местопроизшествие да бъде извинено?

Напускане мястото на ПТП може да бъде извинено и оправдано, ако например нарушителят е трябвало да закара ранени пътници в болницата или лично се е нуждаел от медицинска помощ. Доводът, че ще закъснение за работа, не е достатъчна извинителна причина за напускане на местопроизшествието.

Дори при извинено отдалечаване от мястото на инцидента, извършителят трябва възможно най-скоро да осведоми засегнатата страна или полицейските органи. При това е длъжен да посочи своя адрес, регистрационния номер и местонахождението на превозното средство.

Какво да правя, когато на местопроизшествието няма лица, които могат да установят личните ми данни и конкретните обстоятелства на катастрофата?

Ако такива не са налице (дори незамесени в инцидента), участникът в произшествието е длъжен да изчака известно време, докато някой поиска информация от него. При малки имуществени щети е уместно да се изчака поне 10 минути, при телесни повреди или дори убийство по небрежност този период е много по-дълъг.

Какво се случва, ако първоначално избягам от мястото на произшествието, но по-късно направя възможно установяването на личността ми и конкретните обстоятелства възможно?

Инцидентът може да бъде неочакван и шокиращ за всички страни. Предизвикването на катастрофа може да събуди страх у извършителя и неговото бягство да бъде просто естествена реакция. Законодателят предвижда облекчаване на присъдата или дори отказване от наказателно преследване, ако лицето, замесено в инцидента, в рамките на 24 часа от злополуката доброволно осъществи установяването на личността си и съпътстващите инцидента обстоятелство. Това важи само в случай, че произшествието се е случило извън протичащия трафик (в случай на авария на паркинг, но не и на магистрала) и размерът на имуществените щети не надвишава сумата от 1.300 €.

Ще бъда ли осъден, ако не съм разбрал, че съм причинил инцидент?

Наличието на субективния състав на наказуемото деяние трябва да бъде внимателно разгледано във всеки отделен случай, като се вземат предвид специфичните обстоятелства. Който напусне мястото на произшествието, без да разбере, че е причинил злополука, действа без умисъл и не би трябвало да бъде осъден.

Какви последици има неправомерното бягство от мястото на пътнотранспортно произшествие?

Предвиденото наказание е лишаване от свобода до три години или парична глоба. Освен това грози и наказателно преследване съгласно чл. 323 c НК (неоказване на първа помощ), ако има ранени лица и участникът в произшествието е бил в състояние да им окаже първа помощ. Неправомерното напускане на мястото на произшествието може да бъде санкционирано с вписване на три наказателни точки, забрана за управление на автомобил или дори отнемане на шофьорската книжка респ. правоспособността за шофиране.

Нашият съвет

Ако сте обвинени в неправомерно бягство от местопроизшествие, не сте длъжни да правите изявления веднага. Като обвиняем в наказателното производство имате право изобщо да не давате обяснения. Препоръчително е да се свържете с адвокат възможно най-скоро. Вашият защитник може да провери материалите по делото и да прецени какъв подход е най-удачен при конкретните обстоятелства. В нашата кантора ще получите отговор на Вашите въпроси на български език. Д-р Милушева може да Ви съдейства производството срещу Вас да бъде прекратено, за да бъдат избегнати негативните последици от една наказателна присъда.