Инфотека

Кой кой е в немското наказателно производство?

Защитник: защитник по избор и служебен защитник

Автор: адв. д-р Мария Милушева, специалист по наказателно право


Получили сте призовка за разпит от полицията или обвинителен акт от съда? Срещу Вас е повдигнато обвинение, което е безпочвено или е наложено наказание, което е неуместно? В такива случаи имате право да се защитите сам или да изберете адвокат, който да защити интересите Ви. В определени от закона случаи, които ще Ви представим в настоящата статия, имате право да Ви бъде назначен адвокат за сметка на държавата.

Кой е защитникът и каква е неговата роля в наказателното производство

Защитникът е участник в немското наказателно производство, който има собствени права и задължения. Едно от най-важните задачи на защитника е да защитава интересите на обвиняемия спрямо следствените органи и съдилищата. Той трябва да се погрижи наказателното производство да бъде проведено по начин, който отговаря на закона. Също така защитникът трябва да установи всички обстоятелства, които са в полза на обвиняемия и да се ангажира те да бъдат съблюдавани от органите на наказателно производство. Защитникът трябва да изчерпи всички допустими от закона средства, за да опровергае обвинението. Това означава, че защитникът трябва да положи усилия всички достъпни доказателства, които са в полза на обвиняемия, да бъдат взети под внимание в наказателното производство.

Всеобхватната консултация на обвиняемия е една от основните функции на защитника. Освен това той трябва да информира клиента за правната оценка на обстоятелствата, както и да изгради стратегия на защита, която да доведе до най-добрите възможни резултати.

На практика гражданите често се сблъскват със ситуация, в която получават призовка от полицията, в която най-много да е споменат състав на престъпление. Ефективната правна защита срещу обвинението може да бъде проведена само тогава, когато обвиняемият има яснота относно отправеното към него обвинение. В тази връзка е важно да се отбележи, че защитникът получава информация посредством контакта си с другите участници в наказателното производство или, когато присъства при провеждане на следствени действия.

По всяко едно време на наказателното производство защитникът има възможност да провежда собствени разследвания, да подава декларации и становища, както и молби с цел да наложи интересите на своя клиент.

В немското наказателно производство са познати два вида защитници, а именно адвокатът по избор и служебният защитник.

Защитник по избор

Обвиняемият има правото да бъде представляван в наказателното производство от защитник, който се ползва с неговото доверие. Защитникът по избор е адвокатът, който бива избран от обвиняемия между всички останали адвокати, за да представлява неговите интереси. Броят на избраните защитници не бива да надвишава трима. В Германия съществува възможност за специализация на практикуващите в областта на наказателното право юристи, тоест има адвокати, които се занимават само или преди всичко с наказателни дела. Адвокaтските колегии присъждат званието Специалист по наказателно право, когато един адвокат докаже, че въз основа на своя опит и теорeтични познания разполага с особени умения в областта на наказателното право. Често именно специалисти по наказателно право биват избирани от обвиняемите да защитават правата им в наказателния процес.

Служебен адвокат

Служебен адвокат е този адвокат, който бива назначен на обвиняемия от страна на съда. Таксите за дейността на служебния адвокат биват поети от държавната хазна, но в случай на осъждане те се начисляват на обвиняемия. Назначеният от страна на съда адвокат има същия правен статус, както избраният от обвиняемия адвокат. Обвиняемият може сам да реши кой адвокат да му бъде назначен като служебен защитник. В тази връзка е важно да се знае, че обвиняемият трябва своевременно да избере адвокат и да го посочи поименно на съда. В противен случай съдът му назначава служебен защитник по негов избор.

Законът предвижда назначаването на служебен защитник, когато:

 1. съдебното производство на първа инстанция се провежда пред върховен областен съд, пред окръжен съд или пред районен съд с участието на съдебни заседатели;
 2. обвиняемият е обвинен в престъпление, за което законът предвижда минимално наказание от една година;
 3. наказателното производство може да доведе до забрана за упражняване на професията;
 4. обвиняемият трябва да бъде изправен пред съдия, който съгласно §§ 115, 115 a, 128 ал. 1 oder § 129 НПК да се разпореди относно задържането му под стража или временно настаняването в болница за психични заболявания;
 5. обвиняемият се намира в болница за психични заболявания съгласно съдебно решение;
 6. обвиняемият бива настанен в затворено заведение с цел изготвяне на психиaтрична експертиза;
 7. се очаква да бъдат наложени мерки с поправително (ограничаващо свободата) действие;
 8. досегашният защитник е бил отлъчен от наказателното производство;
 9. на пострадалото лице е назначен адвокат съгласно §§ 397 a, 406h ал. 3 и ал. 4 НПК;
 10. обвиняемият бива разпитан от съдия и поради значителността на разпита е необходимо присъствието на адвокат;
 11. говорът, зрението или слухът на обвиняемият са ограничени.

Паралелно на уредените от закона случаи в съдебната практика са установени и други ситуации, в които може да е налице необходимост от назначаване на служебен защитник. Когато например става въпрос за тежко престъпление или случаят представлява особена трудност в правната материя и поради това на обвиняемия е необходима помощта на адвокат, той има право на служебен защитник. Също така може да бъде назначен служебен защитник, когато обвиняемият не е в състояние да се защитава сам.

Във всеки един стадий на наказателното производство си заслужава да се консултирате с квалифициран адвокат, който може да Ви разясни различните възможности за правна защита в наказателното производство.