Инфотека

Европейската прокуратура в действие

Автори: Адв. д-р Мария Милушева, адвокат, специалист по наказателно право, и Шайен Блум, стажант-юристПрез първата година от дейността си Европейската прокуратура вече е започнала над 500 разследвания, като загубите се оценяват на повече от 5 млрд. евро. Запорирани са и средства в размер на почти 150 млн. евро. Най-често причина за разследванията на единния орган са били измами във връзка със селскостопанските субсидии и ДДС (вж. https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-investigates-eu54-billion-worth-loss-eu-budget-its-first-7-months-activity).

Първото дело, образувано през 2021 г., се отнасяше до трансгранична измама с ДДС, при която луксозни автомобили са били препродавани няколко пъти в различни държави – членки на ЕС, под фалшивия предлог, че ДДС е бил платен, за да бъде възстановен от съответната държава. В резултат на това са нанесени щети в размер на най-малко 13 милиона евро. В хода на разследванията на Европейската прокуратура бяха извършени претърсвания, арести и изземвания в Германия, Италия и България (вж. https://www.eppo.europa.eu/en/news/international-strike-against-organised-crime-group-10-arrests-and-seizures-worth-least-eu13).

Освен това през 2021 г. беше образувано производство срещу кмета на град Нова Градишка (Хърватия) за корупция и злоупотреба със служебно положение във връзка с Кохезионния фонд на ЕС (вж. https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-starts-investigation-against-mayor-croatian-city).

В Италия през 2021 г. също е имало разследвания на Европейската прокуратура във връзка с пандемията от COVID 19. Дружество е внесло лични предпазни средства (включително дефектни маски FFP2) от Китай на освободена от данъци основа чрез процедурата „директно освобождаване“. Вместо да доставя личните предпазни средства директно на здравните заведения, както е предвидено, дружеството ги продава на друго частно дружество на по-високи цени (вж. https://www.eppo.europa.eu/en/news/over-35-million-ffp2-medical-masks-and-over-eu11-million-assets-seized-italy).

В допълнение през 2022 г., по повод на разследванията на единната прокуратура по 120 случая на злоупотреби със субсидии от ЕС за земеделието, средства от ЕС за строителни проекти и субсидии от ЕС, отпуснати във връзка с кризата с коронавируса, в България беше проведена мащабна акция, в хода на която бившият министър-председател на България Бойко Борисов, както и други високопоставени политици бяха арестувани по подозрение в злоупотреба със средства от ЕС (вж. https://www.dw.com/de/bulgariens-ex-regierungschef-borissow-wegen-korruptionsverdacht-festgenommen/a-61168507).

Сътрудничество на Европейската прокуратура с OLAF, Евроюст и Европол

Eвропейските институции ОЛАФ, Евроюст и Европол нямат право да провеждат наказателни разследвания или да прилагат наказателни мерки.

OLAF (Европейска служба за борба с измамите) разследва административно случаи на измами и корупция, които са ущърб на бюджета на ЕС, и след приключването на случаите отправя подходящи препоръки към компетентните органи за по-нататъшни действия. Евроюст (Агенция на ЕС за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси) и Европол (Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното преследване) оказват подкрепа в борбата срещу трансграничния тероризъм и организираната престъпност в няколко държави членки, като Евроюст оказва съдействие по отношение на координацията и сътрудничеството, а Европол подкрепя националните органи в дейностите по наказателно преследване.Тези институции на ЕС подкрепят дейността на Европейската прокуратура. В чл. 99 и следващи има разпоредби по този въпрос. Сключени са също така регламент за Европейската прокуратура и съответните работни споразумения. OLAF ще подпомага административно единната прокуратура при осигуряването на бюджета на ЕС и ще извършва допълнителни разследвания, например при производства срещу служители на ЕС или в трети държави. Евроюст ще подпомага Европейската прокуратура, по-специално в онези констелации, в които са замесени държави-членки на ЕС, които не са приели Европейската прокуратура, или трети държави. Европол, от своя страна предоставя своя аналитичен експертен опит.

Защита на обвиняемия в рамките на разследването по Европейската прокуратура

Нашата кантора е специализирана в областта на европейското наказателно право. Имаме дългогодишен опит в наказателни дела с трансгранични елементи и можем активно да Ви защитаваме в наказателни производства на Европейската прокуратура в България и Германия. Д-р Милушева има докторска степен по европейско наказателно право и е убедена, че сигурността на обществото може да бъде постигната само „ръка за ръка“ с гарантиране на индивидуалните основни права на засегнатото лице. Компетенциите ѝ се допълват от редовно допълнително обучение по актуални теми в областта на европейското наказателно право и наказателнопроцесуалното право.

Процесуалните права на засегнатите лица са уредени в чл. 41 от Регламента за Европейската прокуратура, като те включват правото на отказ да се дадат показания и правото на достъп до адвокатска защита. Ако единната прокуратура започне разследване по подозрение за някое от гореспоменатите престъпления, се препоръчва на засегнатото лице незабавно да се свърже с адвокат, специализиран в областта на икономическото наказателно право. В производства, чиито обект са икономически престъпления, съществува риск от тежки присъди (лишаване от свобода), тъй като често деянията се квалифицират като извършвани „по професия“ и обикновено от тях са възникнали щети във високи размери (вж. например https://www.eppo.europa.eu/en/news/first-conviction-eppo-case-former-slovak-mayor-sentenced-3-years-conditional-imprisonment). Д-р Милушева е сертифициран адвокат по наказателни дела от областта на икономическото наказателно право и може ефективно да защити правата Ви.

Създаването на Европейската прокуратура дава възможност за трансгранични разследвания, но същевременно поставя нови предизвикателства пред адвокатите, осъществяващи защитата на обвиняемите в такива производства, и изисква съответното допълнително обучение. Сега адвокатите трябва самостоятелно да се запознаят с приложимото право на другите държави членки и да започнат сътрудничество с колеги от други страни. По делата, водени от Европейската прокуратура, се стремим да работим в екип от защитници по наказателни дела от различни държави. Благодарение на обединяването на компетентността на няколко адвокати с познания за правото на различните държави може да бъде постигната ефективна защита на интересите на нашите клиенти. В това отношение са полезни институции като Европейската асоциация на адвокатите по наказателни дела (ECBA) и Европейската асоциация на адвокатите DACH, които насърчават сътрудничеството и обмена на трансгранични адвокатски съюзи в рамките на ЕС. Тези институции също така предоставят знания за националното право на съответните държави членки. Нашата адвокатска кантора разполага с широка мрежа на юридическо сътрудничество в България, Германия, Лихтенщайн, Швейцария, Испания, Италия и други европейски страни, от която нашите клиенти могат да се възползват.