Инфотека

Международният превоз на стоки, товари и пътници в светлината на новите правила за влизане в Германия

Автор: Адв. Валерия Димитрова-Филипова


Епидемиологичната обстановка и особеният начин на осъществяване на всички дейности в световен мащаб не подмина и международния превоз на стоки, товари и пътници. През последната седмица причина за хаос и недоразумения сред международните превозвачи се оказа Наредба за влизане (Coronavirus-Einreiseverordnung) на германското Министерство на здравеопазването от 13.01.2021 г. Наредбата въвежда редица задължения, свързани с регистрирането и правенето на тестове за влизащите във ФР Германия, които през последните десет дни са пребивавали в рисков регион. Важно е да се отбележи, че понятието „рисков регион“ е динамично. Рисковите региони са разделени на три нива:

  • региони със „стандартен“ повишен риск от заразяване,
  • региони с „по-висок от стандартния“- особено висок риск от заразяване и
  • региони, в които е широко разпространени определен вариант на коронавируса или т.нар. мутации.

Тъй като разпространението на коронавируса е все още непредсказуемо, това е и причината в един ден влизащите в Германия от една държава да попадат в една категория и няколко дена по-късно влизащите от същата държава да се считат вече за влизащи от регион с по-завишена степен на опасност. Към днешна дата (19.02.2021 г.) по данни на Роберт-Кох-Институт България попада в първия, иначе казано "стандартен" рисков регион. Дали тази тенденция ще се запази обаче, не може да се предвиди. Справка може да бъде направена на интернет страницата на института: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

Задължения

Задълженията, които се вменяват на лицата, осъществяващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки, товари и пътници принципно са следните:

  • Преди пристигането си в Германия, трябва да направят регистрация, която се извършва онлайн на www.einreiseanmeldung.de и да носят със себе си документа, удостоверяващ направената регистрация.
  • Задължителен тест след влизане в Германия, който допълва досега действащите карантинни разпоредби на федералните провинции. За влизащите от „стандартни региони“ правилото е, че не по-късно от 48 часа след влизането си в Германия трябва да могат да представят отрицателен резултат от тест. Влизащите от регион с „по-висок от стандартния“ риск пък трябва да представят доказателство за негативен резултат от теста още при влизането си в Германия.
  • Ако става въпрос за превоз на пътници, то доказателството трябва да бъде представено също така и на превозвача преди заминаването с цел проверка. При поискване пътниците трябва да носят доказателството за негативен резултат от теста и да го представят на компетентните органи или органа, натоварен с полицейски контрол на трансграничния трафик в рамките на задълженията на граничната полиция.

Изключения

От горепосочените правила Наредбата все пак въвежда някои изключения. Те отново са различни за различните региони, от които влизащите в Германия идват. Така за влизащите от региони, в които са разпространени мутации на вируса, изключения не са предвидени. Що се касае до влизащите от другите два региона, то важи следното:

  • Ако се касае за транзитно преминаване без спирка в съответната държава, не е необходимо нито да се извършва онлайн регистрация, нито да бъде предоставяно доказателство за негативен резултат от тест. Това изключение важи, както за транзитно преминаващите през „стандартни региони“, така и за транзитно преминаващите през региони с „по-висок от стандартния“ риск.
  • Професионалните шофьори, извършващи международен превоз на стоки, товари и пътници, които са спазвали съответните хигиенни правила и са имали престой в „стандартни“ рискови региони, също не са задължени да се регистрират или да предоставят негативен резултат от тест.

Ако обаче професионалните шофьори са имали престой в региони с „по-висок от стандартния“ риск, то тогава това изключение от правилата не важи и те ще са задължени да се регистрират онлайн. Макар и да е задължен да се регистрира, шофьорът може да не е задължен да предостави доказателство за негативен резултат от тест, ако престоят му в такъв регион е бил по-малко от 72 часа и е спазвал съответните хигиенни изисквания. Ако обаче престоят е бил по-дълъг, то шофьорът ще е задължен както да регистрира влизането си в страната, така и да предостави доказателство за негативен резултат от тест.

Нашият съвет

Тъй като разпространението на коронавируса, за съжаление, не може да бъде предвидено, нашият съвет е преди пътуване към Германия, да бъде извършена справка на интернет страницата на Роберт-Кох-Институт. От наша гледна точка, към момента това е най-достоверният източник относно категоризирането на държавите в посочените по-горе категории рискови зони.