Правни услуги

Транспортно и спедиторско право

Транспортното и спедиторско право представлява изключително специфична материя, която изисква специални юридически познания. В днешно време извършването на транспортна и/или спедиторска дейност е свързано с редовното преминаване на междудържавните граници. При извършването на трансгранични транспорти трябва да бъдат съблюдавани както националните законови разпоредби, така и поредица от европейски норми и международни спогодби. Адв. Д-р Милушева се занимава от 2008 г. интензивно с транспортно и спедиторско право и разполага с необходимите професионални познания, за да намери оптимално разрешение на Вашите проблеми. Като специализиран адвокат в областта на наказателното право, тя поема преди всичко случаи от областите на наказателното и административно-наказателното право. Особен акцент в дейността ѝ представляват казуси от областта на транспортно право с трансгранични елементи.

Полицейските органи и Федералната служба за товарен транспорт (Bundesamt für Güteverkehr) извършват редовно проверки на теритoрията на цяла Германия, независимо дали е налице конкретно подозрение или не. Непознаването на правилата може да доведе до нарушения и до начисляването на значителни по размер глоби. Адв. д-р Милушева ще Ви консултира за необходимото оборудване на съответните превозни средства, за необходимите документи, за периодите на шофиране и задължителните почивки и др. В случай на издадени административно-наказателни постановления (Bußgeldbescheid) или при административни нарушения, адвокат д-р Милушева проучва правния казус и на тази основа предлага компетентна консултация за шансовете на едно евентуално обжалване. Ние можем да Ви съдействаме веднага след извършена проверка, установено нарушение или в рамките на изслушването. Също така се ангажираме със спазването на сроковете за обжалването срещу административния акт и с цялостното представителство пред съответните съдебни институции.

Следните правни казуси са част от ежедневната ни работа:

 • Нарушение на митнически разпоредби
 • Конфискуване и запориране на транспортиран товар
 • Данъчни нарушения при внос/транзит на стоки

 • Нарушения на Закона за персонала на транспортните фирми (FPersG) и Регламента за персонала на транспортните фирми (FPersV)
  • Невъвеждане на фирмената карта
  • Прекрачване на сроковете за сваляне на данните от тахографа
  • Ненавременно сваляне на данните от шофьорската карта
 • Нарушения на предписанията за натоварване и обезопасяване на товара
 • Заповед за държане на товара и/или превозното средство (Sicherstellung/Beschlagnahme)
 • Забрана на по-нататъшно пътуване (Untersagung der Weiterfahrt) и др.

Реномирани транспортни фирми ни доверяват обработването на своите казуси, касаещи територията на Република Германия и се възползват от бързото ни обслужване на казуси от областта на транспортното право. Стремежът ни е, всички транспортни фирми, които се допитват до нас, да получават първоначално мнение и препоръки в рамките на 24 часа от предоставянето на съответните документи. След като поемем Вашето представителство за конкретния случай, ще Ви осигурим конкретно лице за контакт от нашата кантора, което ще отговаря за Вашия случай и ще Ви дава информация в кратки срокове както по имейл, така и по телефона при възникнали въпроси от Ваша страна относно развитието на случая.

За избрани транспортни фирми ние предлагаме консултации и правно представителство и при следните казуси:

 • Изготвяне и проверка на договори за транспорт (Abschluss von Frachtverträgen)
 • Искове за настъпили по време на транспорта щети (Transportschäden)
 • Регулиране на щети от забавяне на доставка (Verzögerungsschäden)
 • Налагане на финансови претенции срещу възложителя на превоза (Inkasso von Frachtlohnforderungen)
 • Уреждане на въпроси със застрахователни компании (Versicherungsfragen)

Препоръчва се да се обърнете към нас веднага след настъпили по време на превоза щети или забавяне, направената проверка от пътна полиция или други подобни случаи, за да си осигурите още от самото начало целия спектър на нашите познания и опит.

Правни услуги