Правни услуги

Право на недвижимо имущество

При нас ще намерите компетентна и ангажирана помощ по всички въпроси, свързани с покупко-продажбата на недвижими имоти и отдаването под наем на жилища, парцели, сгради или търговски обекти. Услугите, които предлага адвокат Милушева в тази област, не се ограничават само до правни консултации или представителство. Тя предлага съдействие при намиране на желания обект, при водене на преговори със собственика или посредническата фирма както и с кредитни институти.

При сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот адвокат Милушева предлага консултации относно съдържанието и значението на нотариалния проектодоговор чрез тълкуване и разясняване на съдържанието и последствията от договорните клаузи. В случай че проектодоговорът не отговаря на интересите на клиента или са пропуснати важни условия в негова полза, адвокат Милушева предприема стъпки за промяна на клаузите или изготвя алтернативен договор.

Услугите за наемодатели включват изготвяне и проверка на договори за наем, изготвяне на уведомления за увеличаване на наем, предизвестия за прекратяване на договора с наемателя и т.н. Трябва да се има предвид, че немското право предвижда специални условия, които трябва да се съблюдават при предприемане на изброените правни постъпки. Непознаването на закона може да доведе до изтичане на срокове, невалидност на уведомлението или предизвестието и до финансови загуби, затова консултацията с адвокат в такива случаи е задължителна.

Адвокат Милушева поема и представителство в съдебни спорове, които се оказват неизбежни, когато например наемателят откаже да плати по-висок наем или да освободи жилището при прекратяване на договора за наем.

При нас не само юридическите, но и финансовите Ви интереси при придобиване, продажба или наем на недвижимо имущество са в сигурни ръце.

Правни услуги