Правни услуги

Европейско и немско наказателно и наказателнопроцесуално право

Адвокат д-р Милушева е специалист по наказателно право и разполага с дългогодишна практика при защитата на клиенти пред съдилищата на територията на цяла Германия. След успешното си дипломиране по право в Мюнхенския университет през 2008 г. тя задълбочава познанията си в рамките на специализирано обучение по наказателно право в Германската адвокатска академия. Въз основа на доказания особен теоретичен и практически опит в областта на наказателната защита през 2011 г. адвокатската колегия в Мюнхен ѝ присъжда званието "Адвокат-специалист по наказателно право". В последствие завършва докторантура в областта на европейското наказателно право и изготвя дисертация на тема "Изпълнението на европейската заповед за арест и конфликтът между ефективното наказателно преследване и защитата на човешките права". В научния си труд тя се посвещава на дилемата между сигурността на обществото и свободата на личността, която играе важна роля във всяко наказателно производство.

Сериозната ѝ подготовка се допълва от редовни специализации по актуални теми в областта на немското и европейското наказателно и наказателно-процесуално право.

Адвокат д-р Милушева се занимава с представителството и защитата както на обвинени, така и на пострадали лица във връзка с всички видове престъпления. Изключително професионалният и непредубеден подход към всеки един клиент и всеки един случай, независимо от характера и тежестта на обвинението, отличават нейния начин на работа. От адвокат д-р Милушева ще получите точна, отговорна и реална преценка на обвинението, конкретните обстоятелства и различните възможности за изход на делото, които се основават на нейния богат практически опит в областта на наказателното и наказателно-процесуалното право.

Често срещани теми в нейната практика са:

  • кражба, вещоукривателство, измама, престъпления срещу здравето,
  • бягство от мястото на ПТП, шофиране в нетрезво състояние,
  • сексуално насилие, изнасилване, малтретиране на деца,
  • фалшификация на пари и документи, скиминг,
  • кражба и унищожаване на данни, компютърен саботаж,
  • обида, клевета, лъжесвидетелстване и други престъпления срещу правосъдието,
  • укриване на данъци, данъчна измама, престъпления против кредиторите,
  • защита на непълнолетни извършители и други.

Ангажиментът на адвокат д-р Милушева започва още с поканата за разпит на обвиненото лице или свидетеля (Vorladung) и включва помощ при обиск и конфискация, проверка на наказателни постановления (Strafbefehl) и обвинителни актове (Anklage). Особено място заемат изготвянето на индивидуална стратегия за защита и компетентното представителство в съдебното производство пред районните, окръжните и областните съдилища в Германия. Професионалната ѝ практика включва още възстановително правосъдие, действия срещу отмяна на условна присъда, прекратяване на следствено производство и много други. Не на последно място адвокат д-р Милушева е много добре запозната с европейските и международните аспекти на наказателното право като наказателната компетентност при престъпления с трансграничен характер, европейската заповед за арест, екстрадиция, преждевременно експулсиране с цел намаляване на престоя в ареста, трансфер в родината за изпълнение на присъдата и др.

Повече информация за практиката на адвокат Милушева ще намерите в рубриката "Пресата за нас".

Правни услуги