Правни услуги

Търговско и дружествено право

Адвокат Милушева предлага консултации и представителство при учредяването на еднолично или капиталово дружество (UG, GmbH), сдружение (Verein) или фондация (Stiftung). Преди изготвянето на дружествения договор или учредителния документ се провежда консултация, в която се обсъждат предимствата и недостатъците на предвидените от закона дружествени форми. Целта е клиентът да направи индивидуален избор, който да съответства оптимално на неговото начинание и на конкретния бизнес план. В следващата стъпка се разглеждат разрешителните, които са необходими за извършване на плануваните дейности, както и най-бързия и лесен начин за тяхното получаване. Сътрудниците на адвокат Милушева поемат организацията на учредителния процес, координират среща с нотариус и съдействат при преодоляването на евентуални административни пречки. Наборът от услуги включва още посредничество за намирането на подходящо седалище на дружеството, откриването на фирмена банкова сметка и др.

Компетентна помощ от адвокат Милушева ще получите и в случаи за налагане на права и претенции като съсобственик или съдружник спрямо дружеството или други съсобственици и съдружници. При прекратяване или разтурване на дружеството, както и при несъстоятелност тя съдейства да се ограничат или избегнат лични и икономически щети.

Адвокат Милушева разполага с богат опит при разрешаването на правни проблеми с международна насоченост в областта на дружественото право. Това включва учредяване на дружество от чуждестранни граждани, откриване на филиал на чуждестранно дружество в Германия и дейност на немски дружества в чужбина.

Консултацията и представителството в тази област обхващат преди всичко:

 • фактически дружества / съсобственост / сънаследничество
 • гражданско дружество
 • търговски дружества като
 •       • събирателно дружество
        • командитно дружество
        • дружество с орграничена отговорност
 • смесени дружествени форми
 • дружествени събрания
 • колективни права на миноритарните съдружници и акционери
 • права на съдружника
 • прекратяване / разтурване / несъстоятелност

Ако желаете да учредите дружество в Германия, попитайте за нашите пакетни цени, които включват всички необходими адвокатски, административни и преводачески услуги.

Правни услуги