Инфотека

На вниманието на всички родители в Германия:

Молби за детски надбавки - най-късно до 31.12.2017

Автор: Адв. Валерия Димитрова
За да получавате детски надбавки в Германия, трябва да подадете молба до съответната семейна каса. Трябва обаче да се има предвид, че са поставени срокове, които трябва да се вземат под внимание. Според действащото в момента (07.12.2017) законодателство, детските надбавки могат да бъдат отпуснати със задна дата - за изминалите четири години, ако предпоставките за това са налице. Това означава, че на практика към днешна дата може да подадете молба за детски надбавки и те да бъдат начислени за периода от декември 2013 година насам. На 01.01.2018 влиза в сила нов закон, според който детските надбавки за изминал период се изплащат само за изминалите шест месеца. Това означава, че ако Ви се полагат детски надбавки за изминалите 2013, 2014, 2015, 2016 и началото на 2017 г., трябва да подадете молбата най-късно до 31.12.2017.