Профил

Гергина Славова
Адвокатски асистент
Езиков кореспондент

Гергина Славова е сертифициран езиков кореспондент и като такъв отговаря за кореспонденцията на немски, италиански и български език. Благодарение на дългогодишния си професионален опит като адвокатски асистент г-жа Славова може компетентно да изслушва и приема нови правни запитвания. Към нейните задачи принадлежи уговарянето на час за консултация с адвокат д-р Милушева или адвокат Димитрова, а при необходимост и с нашите кооперационни партньори. Ако вече сте наш клиент, г-жа Славова би могла да Ви съдейства при попълването на формуляри и заявления. На нея са поверени още всички административни въпроси и комуникацията с различни държавни органи, служби и институции.

Професионален опит

От юни 2016: Адвокатски асистент и езиков кореспондент към адвокатска кантора „Д-р Милушева“ в Мюнхен

От юли 2013: Преводач към Медицински и социален център „Байришес Центрум фюр Транскултуреле Медицин“ в Мюнхен

От юни 2012: Преводач към полицейски и митнически органи в Бавария

От април 2012: Преводач от немски на български и италиански език и обратно

Юни 2012 - юни 2016: Адвокатски асистент и езиков кореспондент към адвокатска кантора „Цийглер и колеги“, Мюнхен

Септември 2010 - март 2012: Офис мениджър във фирма „БУЛПЕН“ ЕООД, Пловдив

Образование и квалификация

Април 2013 - юли 2013: Специализиран курс към „Байришес Центрум фюр Транскултуреле Медицин“ за квалифицирани преводачи в медицинската и социална сфера

Септември 2007 - април 2010: Професионално обучение за преводач с първи чужд език италиански и втори чужд език руски в специализираната академия на Института за чужди езици & преводачи, Мюнхен

Септември 2005 - юли 2007: Квалификация за езиков кореспондент в Института за чужди езици & преводачи, Мюнхен

1996 - 2001: Гимназия „Св. Патриарх Евтимий“, Пловдив