Профил

Франческа Мудева
Адвокатски асистент

Франческа Мудева


Франческа Мудева е адвокатски асистент и се грижи за деловодството на кантората. Тя е родена в България, завършила е средното си образование в Германия и владее немски, български и турски език. По време на обучението си за адвокатски асистент тя придоби допълнителна квалификация в областта на наказателното право и притежава сертификат за работа в специализирана в тази сфера кантора. Г-жа Мудева изслушва компетентно и заинтересовано Вашите телефонни запитвания и организира нашата своевременна адвокатска намеса.